Hogeschool van Amsterdam

NSE-respons is 38,7 procent

21 mrt 2016 13:13 | Afdeling Communicatie

38,7 procent van de HvA studenten heeft de Nationale Studenten Enquête ingevuld. Dat is net iets minder hoog dan vorig jaar (38,7 procent vs. 39,4 procent). Het percentage is vergelijkbaar met andere grote hogescholen, zoals de Hogeschool Utrecht (36 procent) en INHolland (35 procent).

Studenten konden van 11 januari tot 6 maart de enquête invullen over alle aspecten van hun opleiding.  De respons is hoog genoeg om voor vrijwel alle voltijdopleidingen (CROHO-niveau) een betrouwbare uitspraak te doen.

Op donderdag 12 mei worden de resultaten openbaar gemaakt. Voor die tijd ontvangen opleidingen hun ‘eigen’ resultaten. 

De jaarlijks uitgevoerde NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, die een initiatief is van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties ISO en LSVb.