Hogeschool van Amsterdam

Stroom uit je elektrische auto delen met de buurt

29 feb 2016 13:57 | Afdeling Communicatie

Hoe kunnen grote steden als Amsterdam straks op grote schaal draaien op schone energie? Daarvoor zijn ‘smart grids’ nodig: slimme netwerken waarmee bewoners duurzaam opgewekte energie kunnen opslaan en later kunnen gebruiken of terugleveren aan het net. Wat hebben bewoners nodig om over te stappen op zo’n slim systeem voor schone energie, zodat het op grote schaal een succes wordt? Drie studenten van het HvA MediaLAB onderzochten dit in opdracht van het Vehicle2Grid-project en ontwikkelden een app.

In dit project participeren onder andere Cofely, netbeheerder Alliander, Amsterdam Smart City en het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology.

Op basis van interviewsessies maakten de studenten een app voor de gebruikers in Nederland van Vehicle2Grid, een smart grid waaraan bewoners in Amsterdam Nieuw-West meedoen. De app helpt mensen om de energie uit hun zonnepanelen op te slaan in hun elektrische auto, te bepalen hoeveel energie nodig is om deze te laden, en het overschot vervolgens te doneren aan de buurt of aan het net. Ook zien de gebruikers hoeveel geld zij hiermee besparen.

Smart grids: onmisbaar voor de toekomst

Waarom is Vehicle2Grid nodig? Steden als Amsterdam willen elektrisch rijden en zonne-energie opschalen. Probleem is dat er nog een onbalans bestaat tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Elektrische auto’s en huishoudens verbruiken vooral ’s morgens en ’s avonds energie, terwijl zonnepanelen overdag een overschot opwekken.

Met Vehicle2grid kun je de opgewekte energie bewaren, om die te gebruiken op een later moment. Je kunt er ook voor kiezen om het energie-overschot terug te leveren aan het net, op het moment dat daar minder energie beschikbaar is. De gebruiker krijgt dan een goede prijs voor de energie. Dit bepaalt het systeem voor je aan de hand van een algoritme.

Onafhankelijk zijn

Om gebruikers in groten getale op Vehicle2Grid over te laten overstappen, is het belangrijk dat hun wensen hierin terugkomen. De MediaLAB- studenten hielden een interviewsessie met een groep bewoners om deze wensen te achterhalen.
De opvallendste bevinding: bewoners willen onafhankelijk van het systeem kunnen opereren. Ze willen zelf kiezen wat ze met hun opgeslagen energie doen, en het bijvoorbeeld delen met de buren, in plaats van het terug te geven aan ‘anonieme’ energieleveranciers.

App

De studenten maakten op basis hiervan een app voor de gebruikers, met de volgende functies:

  • Je kunt in de app aangeven waar je bent en waar je met je auto naartoe gaat. Vervolgens berekent de app tot hoeveel procent je batterij moet laden, en geeft dit commando aan de oplaadpaal.
  • Je auto laadt op wanneer energie goedkoop is. Je kunt de energie teruggeven op het moment dat dit je meer oplevert. Dit kan omdat de app is verbonden met programma ‘ Slem’ van Cofely, waarin energievoorraad en prijzen zijn verwerkt.
  • De volgende opties worden nog getest in de pilot: inzien hoeveel je bespaart en dit eventueel doneren aan een goed doel;
  • het overschot aan energie delen met je buren.

Eind januari presenteerden de studenten de app aan de opdrachtgevers, die positief reageerden. De app zal dit jaar worden gebruikt door de deelnemers aan Vehicle2Grid.

Andere bevindingen uit de bewonerssessie waren:

  • Gebruikers willen op de app real time het effect terugzien van hun handelen, en inzien waar de energie vandaan komt;
  • De gebruikers vinden het een stimulans om een ‘beloning’ te krijgen voor het delen van hun energie, bijvoorbeeld door een rating-systeem.
  • Altruïsme is een drijfveer, maar anders dan verwacht: bewoners willen de bespaarde energiekosten bijvoorbeeld doneren aan een favoriete NGO (‘bidirectional charging’).

De app voor Vehicle2Grid is gemaakt door MediaLAB-studenten Paolo Di Labio (student ecodesign aan de Politecnico di Torino), Linda Zieverink (UvA-student Communication & Multimedia Design) en Ana Hamburger (masterstudent TU Delft) onder begeleiding van docent Felipe Escobar Vega. De studenten ontwikkelden de app in opdracht van het consortium Vehicle2Grid: Cofely, netbeheerder Alliander, Mitsubishi Motor Corporation, Amsterdam Smart City, Hogeschool van Amsterdam (onderzoeksprogramma UrbanTechnology) en stadsdeel Nieuw-West. Voor vragen kunt u contact op nemen met hun coach, Felipe Escobar Vega f.escobar.vega@hva.nl of met projectleider Katrien de Witte ( k.p.de.witte@hva.nl).

De studenten werkten met de Design Method Toolkit, ontwikkeld door MediaLAB Amsterdam, en gebruikten SCRUM-methodologie. Als basis voor de bewonerssessies diende het businessmodel dat HvA-onderzoekers Pico van Heemstra en René Bohnsack ontwikkelen binnen het Vehicle2grid-project.