Hogeschool van Amsterdam

Raden van Toezicht verlengen benoeming Van den Boom

20 dec 2015 19:36 | Afdeling Communicatie

De Raden van Toezicht hebben besloten de benoeming van Dymph van den Boom tot lid van het College van Bestuur te verlengen. De verlenging geldt totdat de vacatures voor de positie van voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en rector magnificus UvA zijn vervuld.

De Raden van Toezicht zijn verheugd dat mevrouw Van den Boom bereid is om langer aan te blijven, en waarderen het bijzonder dat zij zich op deze manier voor beide instellingen wil blijven inzetten.