Hogeschool van Amsterdam

App gaat problemen Wibautstraat in kaart brengen

14 okt 2015 09:40 | Afdeling Communicatie

Onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) trekken samen met buurtbewoners op vrijdag 16 oktober de Wibautstraat en omgeving in tijdens het event Measuring Amsterdam. Fietspaden die breder moeten, te veel scooters of te weinig groen: alle verbeterpunten die zij op die dag signaleren, worden doorgegeven in een app. Die informatie over de stad wordt vervolgens als open data beschikbaar gesteld.

Amsterdam verandert steeds meer in een ‘ smart city’, waarin slimme technologische oplossingen en open data worden ingezet om de leefbaarheid te verbeteren. Dit betekent ook dat bewoners een steeds belangrijkere rol gaan spelen: als ervaringsdeskundigen signaleren zij problemen als drukte, vervuiling en overlast. Wanneer bewoners die informatie over hun buurt en de stad doorgeven, kunnen onderzoekers, overheid en bedrijven vervolgens oplossingen hiervoor ontwikkelen.

Snapshots van problemen

Tijdens het event Measuring Amsterdam op vrijdag 16 oktober wordt de ‘Knowledge Mile’, de Wibautstraat en omgeving, een testgebied voor het verbeteren van de stad door dit soort informatie die ‘van onderop’ wordt doorgegeven. Onderzoekers, studenten van de HvA, UvA, VU en bewoners gaan deze open data samen genereren.

‘Hoe meet je wat beter kan in de buurt? De beste sensor daarvoor is de mens’, zegt HvA-docent-onderzoeker Wouter Meys, verbonden aan het Citizen Data Lab. ‘We moeten tools maken die de burger in staat stellen om iets te zeggen over zijn leefomgeving. Daarom ontwikkelden we een nieuwe app voor Measuring Amsterdam. De gebruiker kan de problemen die hij of zij tegenkomt meteen in de app doorgeven. Van een fietspad dat breder moet, tot vervuiling of loszittende tegels: je maakt een foto van het probleem, je beschrijft het en je klikt op submit.’

Open data

Alle informatie die de meetmiddag oplevert gaat niet verloren, maar wordt omgezet naar open data. Onderzoekers van het Citizen Data Lab (een samenwerking tussen de hogescholen HvA, Inholland en AHK) slaan de data op, en stellen dit ter beschikking van onder andere de gemeente Amsterdam, bedrijven en andere geïnteresseerden. Op de website www.MeasuringAmsterdam.nl verschijnt na het event een ‘collage’ van de meest gesignaleerde problemen, en de oplossingen die bewoners, studenten, ondernemers en onderzoekers al aandragen.

Wouter Meys: ‘Belangrijker nog dan dat burgers de problemen doorgeven, is dat daarnaar geluisterd wordt. De gemeente heeft al aangegeven dat ze met de opbrengsten van het event aan de slag willen. De data en de tool blijven open, de website blijft online staan. Dus we nodigen ook andere onderzoekers en bedrijven uit om hiermee aan de slag te gaan. Al deze data zijn ook mooi te gebruiken in een onderwijssetting. Dus mocht je de data in het onderwijs willen gebruiken, meld het alsjeblieft!

Measuring Amsterdam vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 13:00 uur. Locatie: Benno Premselahuis, 00B03. Iedereen kan meedoen! Meld je aan via measuringamsterdam.nl