Hogeschool van Amsterdam

Vluchtelingenprobleem onder aandacht bij de HvA

14 sep 2015 20:20 | Afdeling Communicatie

Nog nooit eerder waren zoveel mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog en geweld. Van de ruim 60 miljoen vluchtelingen waagden zo’n 340.000 mensen dit jaar de tocht naar Europa, en dit aantal neemt toe. Momenteel is in Nederland veel aandacht voor de moeilijke situatie waarin deze vluchtelingen verkeren, en komen initiatieven op gang om deze mensen te helpen. Ook bij de HvA zijn medewerkers en studenten verschillende initiatieven gestart. Daarnaast organiseert de HvA al enige jaren speciale programma’s voor vluchtelingstudenten zoals het taal- en schakeltraject en Students that Matter.

24uur Onbegrensd

Rector Huib de Jong neemt vanavond deel aan #24 uurOnbegrensd, een ‘spoeddenktank’ waarbij prominenten uit de Nederlandse samenleving tot 24.00 uur samen nadenken over langetermijnoplossingen voor de vluchtelingenproblematiek. Deze denktank is opgezet naar aanleiding van de oproep die 139 BN’ers vorige week in De Telegraaf plaatsten, om tot menswaardige oplossingen voor het vluchtelingenprobleem te komen. Doel van de denktank is om in 24 uur een visie voor Europa 2050 te formuleren, om van daaruit concrete oplossingen te bedenken. Het evenement wordt live uitgezonden op radio1 extra: http://www.npo.nl/radio.

Inzamelingsactie in Wibauthuis

HvA-studenten en -docenten van de domeinen Economie en Management en Maatschappij en Recht zijn daarnaast acties gestart om kleding en toiletspullen in te zamelen. Dinsdag 15 september en donderdag 17 september kunnen medewerkers en studenten in het Wibauthuis schone, warme kleding en drogisterij-artikelen inleveren.

Initiatiefneemster Isabelle Bolluijt (docent Commerciële Economie): ‘Na contact met COA blijkt dat vooral behoefte is aan mannenkleding, en aan warme kleding. Mochten centra al worden overspoeld, dan zullen we de kleding naar andere locaties brengen, zoals legerkazernes die worden ingezet.’ Initiatiefneemster Samira Maas (docent Recht): ‘Het is beter om dan in ieder geval praktisch een steentje bij te dragen, dan om weg te kijken.’

Tijd: dinsdag 15 september tussen 08.00-22.30u en donderdag 17 september tussen 08.00-14.00u
Locatie:  Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Amsterdam
Contact: voor DMR: Samira Maas, s.maas2@hva.nl; voor DEM: Isabelle Bolluijt, i.bolluijt@hva.nl

HvA en vluchtelingstudenten

Aan de HvA studeren jaarlijks ongeveer 75 vluchtelingstudenten, het grootste aantal van alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Sinds eind 2011 werkt de HvA samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in het programma Students that Matter, daarnaast studeren hier ook vluchteling-studenten die niet via het UAF zijn binnengekomen.

Ter voorbereiding op een HvA-opleiding biedt de HvA een Taal- en Schakeltraject . Tijdens de studie kunnen studenten begeleiding krijgen via de studentendecanen van het domein, studentenbegeleiders van de opleiding en via Tutor Students that Matter van de Dienst Studentenzaken. Deze tutoring biedt ondersteuning op het gebied van taal- en studievaardigheid. Bovendien ondersteunt de Dienst Studentenzaken een bestuur bestaande uit vluchtelingstudenten. Zij helpen als ervaringsdeskundigen om de ondersteuning aan nieuwe vluchtelingstudenten vorm te geven.

Wil je (student én medewerker) meer informatie over Students that Matter of hier deel van uitmaken? Heb je een idee? Dienst Studentenzaken brengt de initiatieven en mogelijkheden van medewerkers samen met de behoeftes van deze bijzondere groep studenten. Neem contact op via: taalbeleid@hva.nl of m.kaak@hva.nl

 

Foto: Fidan Ekiz, Twitter