Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap gaat conceptprofielen CvB-leden bespreken

17 sep 2015 16:17 | Afdeling Communicatie

De Raden van Toezicht UvA-HvA (RvT) hebben conceptprofielen opgesteld voor een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA. De medezeggenschap van beide organisaties zullen in de komende weken de profielen bespreken met de HvA- en UvA-gemeenschap.

De Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR), beide Universiteit van Amsterdam, en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Hogeschool van Amsterdam kregen onlangs instemmingsrecht op de profielschetsen van beide functies in het College van Bestuur van de UvA-HvA. Al eerder hadden de Raden van Toezicht van UvA-HvA besloten dat zij de medezeggenschap uitgebreid zouden betrekken bij de procedures voor het benoemen van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA. Het CvB HvA-UvA bestaat verder uit de vicevoorzitter en de rector van de HvA.

Voorzitter Menno Oldenhof van de Centrale Medezeggenschapsraad (de CMR), de raad die zowel de belangen van de medewerkers als van de studenten behartigt: 'De medezeggenschap van de HvA zal zo spoedig mogelijk de HvA-gemeenschap betrekken bij discussie over de conceptprofielen van beide functies. Wij hopen begin oktober met een reactie naar de Raden van Toezicht te komen.'