Hogeschool van Amsterdam

HvA gaat woon-zorgconcept Amstelhuis verder helpen uitbouwen

17 sep 2015 09:16 | Afdeling Communicatie

Achttien studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan vanaf deze maand in het Amstelhuis, een volledig vernieuwd verzorgingshuis in Amsterdam-Oost, als eerste aan de slag om een nieuw woon-zorgconcept voor ouderen verder te helpen ontwikkelen. Deze studenten vormen de voorhoede van een grote groep studenten, die samen met docenten en lectoren van de HvA de komende jaren aan de slag gaan om op verschillende terreinen de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen in dit woon-zorgcomplex te verbeteren. Tijdens de officiële opening van het Amstelhuis, vandaag, zal de samenwerking tussen het Amstelhuis en de HvA officieel worden bekrachtigd.

Het Amstelhuis is een nieuw woon-zorgconcept voor 70-plussers met een lichte zorgvraag en 80-plussers met of zonder zorgvraag, die nog zelfstandig kunnen wonen. In het geheel verbouwde Amstelhuis zijn 120 zelfstandige sociale huurwoningen door Cocon Vastgoed gerealiseerd. Eind 2016, als alle woningen zijn bezet, wonen er rond de 140 ouderen. Kern van het nieuwe woon-zorgconcept is om deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De belangrijkste doelen daarbij zijn: versterken van de sociale cohesie, vergroten van de zelfredzaamheid, elkaar helpen, bevorderen van de onderlinge sociale contacten, voorkomen van eenzaamheid en het ontlasten van de mantelzorgers.

Vitale Stad

Om dat concept uit te bouwen, gaat het Amstelhuis voor de komende vijf jaar een samenwerking aan met de Hogeschool van Amsterdam. Projectleider Marry van Straten van de HvA: 'De hogeschool richt zich met haar onderzoek op vraagstukken van de grote stad. Belangrijke speerpunt daarin is ‘Urban Vitality’. Via kennis, innovaties en concrete producten willen wij een bijdrage leveren aan een vitale stad, waar onder meer technologische toepassingen een belangrijke rol vervullen. De samenwerking met het Amstelhuis sluit hier naadloos op aan.'

Interdisciplinaire samenwerking

In eerste instantie zijn drie domeinen van de HvA, en daarmee verschillende disciplines, bij de samenwerking betrokken. Vanuit domein Gezondheid start de ontwikkeling van een Gezond Actief Ouder Worden (GAOW)-project. Studenten van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (domein Maatschappij en Recht) gaan in gesprek met bewoners over hun wensen, behoefte en mogelijkheden. En studenten Communication and Multimedia Design (domein Digitale Media en Creatieve Industrie) gaan onderzoeken hoe je met behulp van interactieve media de bewoners kan ondersteunen. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een app om de contacten tussen de bewoners onderling, maar ook met de buurt, te versterken.

'Ik hoop en verwacht', zegt projectleider Van Straten, 'dat op termijn ook andere domeinen bij deze samenwerking aanhaken. Uitgangspunt bij de activiteiten die de studenten opzetten en de onderzoeken die worden uitgevoerd, is de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het Amstelhuis, met haar nieuwe woon-zorgconcept midden in een grote stad, is een prachtig podium om die samenwerking tussen en over de grenzen van disciplines heen vorm te geven.'

Spannend

Van Staten erkent het best wel 'spannend' te vinden hoe het project zich gaat ontwikkelen. 'Op papier ziet de samenwerking er goed uit. Maar de praktijk zal moeten uitwijzen hoe het uiteindelijk uitpakt. Ook moeten we waken voor een overmatige aanwezigheid van studenten die de bewoners continu bestoken met vragen en projecten. Vandaar dat de studenten hun onderzoek maar deels uitvoeren in het Amstelhuis zelf. Verdere begeleiding en uitwerking vindt plaats op de HvA.'