Hogeschool van Amsterdam

Studiesucces grootste uitdaging voor HvA

10 jul 2015 07:04 | Afdeling Communicatie

‘De onderwijskwaliteit is op orde, maar er ligt een belangrijke uitdaging om het studiesucces te verbeteren’; dat zijn de belangrijkste conclusies uit het interne rapport ‘Stand van Zaken van het Onderwijs in de HvA 2015’ dat eerder deze maand uitkwam. Het document geeft een goed overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de HvA op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs.

Rector Huib de Jong over de inhoud: ‘We zijn trots op de geleverde prestaties in het afgelopen studiejaar. Uit de rapportage blijkt dat vele opleidingen een belangrijke kwaliteitsslag hebben gemaakt. Ook de studenttevredenheid is hoger dan vorig jaar. Uiteraard is er ook ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld waar het gaat om de totstandkoming van masteropleidingen, de kansen op de arbeidsmarkt, of het tijdig publiceren van roosters en cijfers. Wat vooral opvalt is echter dat het percentage studenten dat voortijdig met hun studie stopt opnieuw is gestegen. Het verbeteren van het studiesucces blijft een belangrijk onderwerp.’ 

Huib de Jong vervolgt: 'Het beïnvloeden van studiesucces is lastig en weerbarstig, maar kan wel, zo blijkt uit ervaring en onderzoek. Het verbeteren van studiesucces is één van onze prioriteiten waar we de komende jaren fors in investeren: bijvoorbeeld door te investeren in meer docenten voor de klas. Ook start er per 1 september een nieuwe lector die falen en slagen van studenten in het hoger beroepsonderwijs onderzoekt’.