Hogeschool van Amsterdam

Persverklaring Raden van Toezicht UvA en HvA

19 apr 2015 10:30

Vandaag hebben de Raden van Toezicht gesprekken gevoerd met het College van Bestuur, de decanen, de domeinvoorzitters en de medezeggenschapsraden van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam over de ontstane situatie. Uit de gesprekken ontstond een gemeenschappelijk beeld over de nu te nemen stappen.

Gevoed door deze gesprekken hebben de Raden van Toezicht een aantal conclusies getrokken en besluiten genomen.

Lees meer op UvA.nl