Hogeschool van Amsterdam

Nieuw beurzenprogramma Holland Scholarship

19 feb 2015 10:57 | Afdeling Communicatie

Deze week start de inschrijving voor Holland Scholarship, een nieuw beurzenprogramma van het ministerie van OCW. Deze beurs biedt Nederlandse studenten de mogelijkheid om een studie, stage of onderzoek te doen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER)*. Daarnaast kunnen buitenlandse niet-EER-studenten met de beurs een bachelor of master in Nederland volgen. De Hogeschool van Amsterdam neemt deel aan dit beurzenprogramma.

De HvA stelt 24 beurzen beschikbaar voor internationale studenten en 30 beurzen voor uitgaande HvA-studenten. De beurzen worden over de verschillende HvA-domeinen verdeeld. Het beurzenprogramma start met ingang van het studiejaar 2015-2016. Studenten kunnen zich tot 1 april aanmelden voor de beurs. Kijk voor meer informatie op de HvA-pagina over het Holland Scholarship .

Over het Holland Scholarship

Aan het Holland Scholarship nemen 48 Nederlandse Hogescholen en universiteiten deel. Hiermee krijgen jaarlijks in totaal 768 internationale studenten de kans om in Nederland een opleiding te volgen. Daarnaast kunnen evenveel Nederlandse studenten van de beurs gebruikmaken. Het Holland Scholarship is mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, Vereniging Hogescholen en Nuffic. De deelnemende universiteiten en hogescholen nemen de helft van de kosten voor hun rekening.

Nederlandse studenten krijgen met het Holland Scholarship een bedrag van € 1.250 voor een studieperiode, stage of onderzoek in een land buiten de EER. Voor internationale studenten van buiten de EER zijn er beurzen van € 5.000 voor een volledige bachelor of master.

International classroom

Door het Holland Scholarship wordt de kwaliteit van het onderwijs op de hogescholen en universiteiten via de international classroom versterkt. Internationalisering is nodig zodat het Nederlandse hoger onderwijs zijn positie behoudt nu kenniseconomieën als China en India in opmars zijn. Daarnaast blijft Nederland zo een aantrekkelijk land om te studeren. Ook is het belangrijk dat Nederlandse studenten internationale ervaring opdoen, zodat zij een sterkere positie hebben op de arbeidsmarkt en kunnen meekomen in de mondiale economie.

* Tot de EER behoren alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.