Hogeschool van Amsterdam

IXA helpt ideeën Amsterdamse wetenschappers op markt te brengen

Amsterdamse kennisinstellingen lanceren nieuw valorisatiecentrum Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

12 nov 2014 15:30 | Afdeling Communicatie

Vijf Amsterdamse kennisinstellingen – de Vrije Universiteit Amsterdam, VUmc, AMC, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam – brengen vanaf vandaag hun Technology Transfer Offices onder in de nieuwe organisatie Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

Innovation Exchange Amsterdam (IXA) is het nieuwe expertisecentrum dat Amsterdamse onderzoekers ondersteunt bij het omzetten van hun uitvinding, idee of onderzoeksresultaat naar een concrete toepassing.

Dit doet IXA door hen te ondersteunen in de samenwerking met andere partijen – bedrijven, maatschappelijke organisaties, investeerders – die deze ideeën verder kunnen uitwerken. Zo worden wetenschappelijke resultaten dusdanig benut dat de maatschappij er wat aan heeft. Denk aan een nieuw chemisch proces om zonnecellen efficiënter te maken of een nieuwe methode om het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand te verbeteren.

Voor Wim Stalman, vicevoorzitter en decaan van de raad van bestuur VUmc, is de behoefte aan IXA evident: "Onze maatschappij roept om oplossingen voor tal van problemen. Er is een duidelijke behoefte aan het omzetten van wetenschappelijke inzichten en doorbraken naar tastbare toepassingen, in welke vorm dan ook, waar de maatschappij daadwerkelijk iets aan heeft."

Michel Bergh, directeur IXA, voegt toe: "Voor het eerst in Nederland bundelen technology transfer offices hun expertise en krachten zo intensief. Door de institutionele grenzen tussen de Amsterdamse deelnemende instellingen weg te halen wordt de uitwisseling van kennis en innovaties enorm versterkt."

Zonnecellen, taalachterstand of nieuw algoritme

Voor Amsterdamse onderzoekers is IXA het expertisecentrum om hen te helpen bij het omzetten van hun uitvinding, idee of onderzoeksresultaat naar een concrete toepassing waar andere partijen (bedrijven, maatschappelijke organisaties, ondernemers, investeerders) verder mee gaan werken. Die toepassing kan zich in allerlei vormen uiten – van een nieuw chemisch proces om zonnecellen efficiënter te maken tot een nieuwe methode om het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand te verbeteren. En van een nieuw algoritme om digitale gegevensuitwisseling veiliger te maken tot een app die ouderen helpt hun medicatie tijdig en op de juiste manier in te nemen. Waar het voor IXA om draait is dat wetenschappelijke resultaten dusdanig worden benut dat maatschappelijke en economische meerwaarde ontstaat.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien