Hogeschool van Amsterdam

Invloed leraren vergroten met leiderschapskwaliteiten

17 jun 2014 09:11 | Afdeling Communicatie

Hoe zorg je ervoor dat leraren meer invloed uitoefenen, zodat de koers van het onderwijs niet alleen in handen is van de schooldirectie en de overheid? Door leraren leiderschapskwaliteiten mee te geven, die ze vervolgens daadwerkelijk kunnen inzetten. Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), promoveert op 25 juni op dit onderwerp met het proefschrift

Proefschrift en promotie Marco Snoek

Leiderschap houdt niet in dat leraren zich vooral bezighouden met management, legt Marco Snoek uit: 'Leiderschap betekent in dit geval dat leraren de ruimte krijgen om het niveau van onderwijs te verbeteren. Anders doen het bestuur en de overheid dit, in plaats van de onderwijsprofessionals zelf. Het gaat erom dat leraren niet intuïtief te werk gaan, maar kennis hebben van onderwijs- en leerprocessen, gevoed door onderzoek. Dat ze vraagstukken analyseren zoals tegenvallende schoolresultaten of uitval van leeringen en op basis daarvan veranderingen doorvoeren. Bezitten leraren deze leiderschapskwaliteiten, dan heeft dit een positief effect op de kwaliteit van de school.'

Leraren tot hun recht laten komen

'Leraren krijgen deze leiderschapskwaliteiten niet mee in de lerarenopleiding, dus het is belangrijk dat deze kwaliteiten ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Een masteropleiding biedt hier de uitgelezen kans toe.' Marco Snoek zet in zijn proefschrift uiteen aan welke voorwaarden een school moet voldoen om deze kwaliteiten vervolgens ook tot hun recht te laten komen. Snoek: 'Je moet als leraar wel in de gelegenheid zijn om je leiderschapskwaliteiten in te zetten in de schoolcontext- dat is een heel belangrijke voorwaarde die te maken heeft met het organisatieklimaat in de school en met de rol van de schoolleider. Anders raken mensen gefrustreerd, en dat is doodzonde van die ontwikkeling.'

De master met invloed

Marco Snoek onderzocht wat een masteropleiding kan doen om ook de juiste schoolcontext te creëren. Uit casestudies bleek dat dit gebeurt wanneer de master een interveniërende functie heeft in de school zelf, en dus een partnerschap aangaat met de school. We moeten dus anders naar de opleiding kijken, betoogt Snoek: grensoverschrijdend onderwijs, waarbij bruggen geslagen worden tussen opleiding en school, maakt het verschil.

Sneeuwbaleffect

Leraren met leiderschapskwaliteiten denken verder dan de eigen klas, ze beïnvloeden wat er in de hele school gebeurt, stelt Marco Snoek. 'Deze leraren zijn met hun kennis in staat collega's mee te nemen en te inspireren. Zo ontstaat een cultuur waarin het vanzelfsprekend wordt om een dialoog te aan te gaan over de kwaliteit van het onderwijs.'

 

De promotie van Marco Snoek vindt plaats op woensdag 25 juni in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse kerk), Singel 411 om 13:00 uur.