Hogeschool van Amsterdam

Toolkit om homoseksualiteit te bespreken met Amsterdamse jongeren

14 apr 2014 13:48 | Afdeling Communicatie

Tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit in Amsterdam is de laatste jaren afgenomen, blijkt uit onderzoek. Zo steeg het aantal homogerelateerde incidenten van 371 in 2009 naar 564 in 2012.* Het blijkt dat vooral jongeren achter homogerelateerde geweldsincidenten zitten. Op 16 april verschijnt een nieuwe toolkit, met hands-on aanwijzingen voor jongerenwerkers, om het onderwerp bespreekbaar te maken onder Amsterdamse jongeren.

Het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een dialoogproject rondom homoseksualiteit uitgevoerd en de toolkit daarvoor ontwikkeld. Jongeren zijn vooral intolerant jegens homo's in de leeftijd dat zij zich seksueel ontwikkelen.** Het jongerenwerk is dus een uitgelezen plek om dit gedrag aan te pakken. Maar het jongerenwerk blijkt lang niet altijd toegerust, vertelt HvA-onderzoeker Kamiel Koops: 'Jongerenwerkers zijn zelf niet altijd tolerant ten opzichte van homoseksualiteit. Velen weten niet hoe ze het onderwerp moeten aansnijden.' Koops ontwikkelde daarom de nieuwe toolkit , een 'gereedschapskist' die jongerenwerkers werkvormen biedt voor vier kwesties rondom homoseksualiteit, waaronder het vergroten van kennis en het aanpakken van homovijandigheid. Zo vind je in de toolbox o.a. praktische gesprekstips, een roze sociale kaart, hoe je gender-neutraal taalgebruik hanteert, en films en coming-outverhalen kunt gebruiken.

Dialoogproject Homoseksualiteit Verankerd

De toolkit wordt gepresenteerd op woensdag 16 april a.s. bij de afsluiting van het dialoogproject Homoseksualiteit Verankerd. Dit project voerde de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen jaren uit in opdracht van de gemeente Amsterdam om de tolerantie onder jongeren te vergroten. Rond de 70 jongerenwerkers in alle stadsdelen zijn getraind volgens de dialoogmethode, in samenwerking met partners als Streetcornerwork en Sportservice Amsterdam. Een ander onderdeel van het project vond plaats op de HvA zelf: daar zijn gesprekken geweest met docenten, zodat die de dialoogmethode kunnen gebruiken in het onderwijs.

Reactie vanuit het veld

Anna Honigh, veldwerker bij Streetcornerwork vertelt waarom het dialoogproject zo nodig was: 'Je verwacht het niet, maar binnen veel sociale organisaties is homoseksualiteit toch nog een onzichtbaar, onbesproken onderwerp. Niet alleen tussen medewerkers en jongeren, maar ook tussen de medewerkers onderling. Een professionele houding is juist nodig in dit vakgebied, want jongeren komen soms in grote problemen die met homoseksualiteit samenhangen: huisuitzetting, psychologische issues. Dit dialoogproject draagt eraan bij dat organisaties zelf echt een cultuur creëren waarin medewerkers het wél bespreken en er goed mee omgaan.'

 

*Volgens het Roze in Blauw netwerk van de politie in Amsterdam **Buijs, UvA, 2008