Hogeschool van Amsterdam

Minder afval

14 apr 2014 16:14 | Afdeling Communicatie

Jaarlijks gaan er tonnen afval doorheen bij de HvA. Met elkaar proberen we deze hoeveelheid afval te reduceren en separaat in te zamelen. De hoeveelheid studenten en medewerkers is de afgelopen jaren gestegen, maar onze hoeveelheid afval is verminderd.

In 2013 is de Europese aanbesteding voor afvalverwerking afgerond, waarin verschillende duurzaamheidscriteria zijn opgenomen, zoals de aparte inzameling van plastic en de eis dat het geselecteerde bedrijf in trede 3 staat van de CO2-prestatieladder en voertuigen gebruikt die een lagere CO2-uitstoot hebben. Voorts heeft de HvA het afgelopen jaar maatregelen genomen om het aanbod van recyclebaar afval te verhogen. Als gevolg van de interne verhuizingen wordt het oude en overbodige les- en kantoormeubilair hergebruikt, aangeboden aan goede doelen (Project HBO in Suriname) en/of medewerkers en studenten. Daarnaast maakt het gezamenlijk werk-leerbedrijf (HvA, UvA en Pantar) gebruik van het oude materiaal om er nieuw meubilair van te maken, alvorens het oude meubilair wordt gedemonteerd en als gescheiden afval wordt afgevoerd. Ook ander bruikbaar afval, waaronder pallets en houtresten, wordt door op die manier hergebruikt. Mede hierdoor zijn de afvalstromen in 2013 verminderd, voornamelijk bestaande uit bedrijfsafval B-kwaliteit (sorteerbaar), op een ruime afstand gevolgd door papier en archief. De afvalstromen zullen naar verwachting in 2014 verder dalen.