Hogeschool van Amsterdam

Duurzame verlichting op de Amstelcampus

2 apr 2014 10:35 | Afdeling Communicatie

De verlichting in het Kohnstammhuis en Theo Thijssenhuis wordt energiezuiniger! Ongeveer 20% tot 40% van de energie van een gebouw wordt verbruikt door verlichting. Om deze reden is onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de verlichting energiezuiniger te maken. Uit dit onderzoek is gebleken dat een grote energiebesparing mogelijk was door de huidige lampen te vervangen voor energiezuinigere lampen. Dit kan zonder kwaliteitsverlies.

Vertaling onderzoek naar HvA

Na het onderzoek is in het Theo Thijssenhuis met de duurzame lampen een pilot uitge­voerd. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren dat de studenten en medewerkers haast geen verschil ervaren in de beleving, lichtkleur en lichtintensiteit tussen de huidige lampen en de duurzame lampen.

De conclusie van de pilot en het onderzoek is dat de duurzame lampen een goed alternatief zijn voor de huidige verlichting en het energiegebruik vermindert. Uiteindelijk zorgt dit voor een besparing van 33,4 huishoudens aan elektriciteit per jaar.

Wat zijn de vervolgstappen?

Medio zomer worden de huidige lampen vervangen door de duurzame lampen. De huidige lampen worden niet weggegooid, maar zullen in andere gebouwen een plek krijgen waar ze beter tot hun recht komen.

Het valt studenten niet op dat er iets aan de verlichting is veranderd.