Hogeschool van Amsterdam

Beweeggedrag Amsterdamse kinderen gemonitord

25 mrt 2014 17:06 | Afdeling Communicatie

Kleuters ontwikkelen zich motorisch aanzienlijk beter wanneer zij gymles krijgen van een gymleraar, en niet van hun groepsleerkracht. Dat bleek uit het afstudeeronderzoek van oud-ALO-student Antoine de Schipper. Dit onderzoek krijgt een vervolg: vanaf mei gaat Antoine als HvA-promovendus het beweeggedrag van Amsterdamse kinderen analyseren in opdracht van de gemeente. Onder zijn hoede monitoren gymleraren op 25 basisscholen de komende vier jaar het beweeggedrag.

Motorische voorsprong kleuters

Antoine won vorig jaar de HvA Research Battle met zijn afstudeeronderzoek. Daaruit bleek dat de inzet van een gymleraar in het kleuteronderwijs grote gevolgen had voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. Kleuters die les hadden gekregen van een gymleraar hadden een motorische voorsprong van 3 maanden op de andere kleuters. Cruciaal, want na het zevende jaar is een motorische achterstand véél lastiger in te halen.

Bewegingsprobleem

Lector Bewegingswetenschappen Huub Toussaint vertelt over de aanleiding voor het nieuwe promotieonderzoek dat Antoine gaat uitvoeren: 'In Amsterdam is veel bewegingsarmoede. Veel kinderen worden mede daardoor te dik, en raken ook steeds minder geoefend in goed bewegen. Dit heeft 'bewegingsonhandigheid' tot gevolg. Daar komt bij dat het verband is aangetoond tussen motorische en cognitieve vaardigheden. De gymleraar op de basisschool vervult dus een cruciale rol, maar tot nu toe worden leerlingvolgsystemen om de voortgang in de gymles te meten spaarzaam ingezet.'

Wat houdt het promotieonderzoek in?

Het lectoraat van Huub Toussaint heeft nu een systeem ontwikkeld waarmee gymleraren op 25 scholen het beweeggedrag van leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan registreren. Het werkt als volgt: tijdens de gymles nemen gymleraren testjes af in vier categorieën: S pringen-kracht, S tilstaan, S tuiten, en S pringen-coördinatie (4Ssen-test). De resultaten worden op een iPad ingevoerd.

Glansrol

Lector Bewegingswetenschappen Huub Toussaint selecteerde Antoine voor dit promotieonderzoek: 'Antoine vervulde een glansrol bij zijn afstuderen, daarom hebben we hem als promovendus aangesteld.' Het promotieonderzoek is zojuist gehonoreerd als onderdeel van HvA-speerpunt Urban Vitality en krijgt subsidie vanuit profileringsmiddelen van de HvA. Antoine geeft aan dat hij de basisscholen al kent vanuit zijn afstuderen: 'Ik ken de leraren en de sfeer, dat maakt de stap kleiner.' En één ding wil hij er echt over kwijt: 'Ik heb er héél veel zin in!'

Antoine de Schipper gaat samen met de andere promovendus Tim van Kernebeek deze gegevens analyseren. Antoine vertelt: 'Het is voor het eerst dat we het gymonderwijs op scholen grootschalig gaan doorlichten. Dit levert enorm veel data op, we kunnen daarmee veel vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld: ligt het probleem vooral op het gebied van springen, of meer bij balans? En waarom gaat de voortgang bij de ene gymles of leerkracht sneller dan bij de ander?'