Hogeschool van Amsterdam

De dubbellevens van excellente studenten

20 feb 2014 09:57 | Afdeling Communicatie

Op 10 april verschijnt het nieuwste boek van HvA-docent en schrijver Nico Keuning: Dubbellevens: excelleren in het hbo. Voor dit boek heeft Keuning acht excellentiestudenten van de HvA geïnterviewd over hun passie en ambitie. ‘Er komt een generatie succesvolle studenten die niet als Steve Jobs en andere grootheden het verhaal vertelt dat je pas succesvol wordt als je je studie durft te verlaten. De nieuwe student kijkt met trots terug op een verrijkte studieomgeving die hem mede heeft gevormd tot wie hij is.’

Op 10 april verschijnt het nieuwste boek van HvA-docent en schrijver Nico Keuning: Dubbellevens: excelleren in het hbo . Voor dit boek heeft Keuning acht excellentiestudenten van de HvA geïnterviewd over hun passie en ambitie. 'Er komt een generatie succesvolle studenten die niet als Steve Jobs en andere grootheden het verhaal vertelt dat je pas succesvol wordt als je je studie durft te verlaten. De nieuwe student kijkt met trots terug op een verrijkte studieomgeving die hem mede heeft gevormd tot wie hij is.'

Excellentieprogramma's: samenwerking, inspiratie, uitdaging

De HvA biedt studenten die iets méér aankunnen dan het reguliere programma verschillende mogelijkheden om meer uit hun opleiding te halen. In excellentie- en honoursprogramma's kunnen zij extra talenten bij zichzelf ontdekken en zich laten inspireren en uitdagen door docenten, beroepsdeskundigen en gemotiveerde studenten uit andere opleidingen of studies. Een van de geïnterviewden vertelt: 'Lezingen en ontmoetingen met mensen met belangrijke functies in de politiek zijn belangrijk. Dat brengt je al tijdens je opleiding dichter bij het wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven. Meer buiten de normen treden van het reguliere, ook door meer buitenlandse sprekers en vakliteratuur.'

Over de auteur

Nico Keuning is neerlandicus, schrijver en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij schreef een aantal letterkundige biografieën en monografieën. Zijn biografie Een zeker onbehagen over de schrijver Bob den Uyl werd bekroond met de Mr. J. Dutilhprijs, de geschiedenisprijs van de stad Rotterdam. Het onderwijs inspireerde hem tot het schrijven van biografische schetsen van studenten met een andere culturele achtergrond ( Het land van verlangen ), studenten in hun aanloop naar de Olympische Spelen ( Het heilige vuur ), studenten en de invloeden tijdens het leerproces ( De sleutel tot succes ). Dubbellevens wordt feestelijk gepresenteerd tijdens de HvA Onderwijsconferentie op 10 april 2014.

Dubbellevens zoomt in op de parallelle levens van acht excellentiestudenten. Niet alleen volgen zij een studieprogramma naast de reguliere opleiding, zij zijn ook op andere gebieden ondernemend. In de verhalen die Keuning optekende komen de acht HvA'ers naar voren als netwerker, vormer, deler, planner, belegger, zakenvrouw, of marketeer.