Hogeschool van Amsterdam

Combinatie Amsterdam/Rotterdam aan top Airport Seaport-regio’s

5 feb 2014 13:33 | Afdeling Communicatie

Amsterdam/Rotterdam staat op de tweede plaats in een benchmarkonderzoek van airport seaport-regio’s wereldwijd. HvA-studenten onderzochten 17 airport seaport-regio’s en vergeleken die met elkaar. Nederland scoort hoog, maar andere regio's lopen nu in qua belastingklimaat, douane en regelgeving. Met het verder optimaliseren van het logistieke proces kan Nederland de inlopers voorblijven.

Amsterdam/Rotterdam onderscheidt zich vooral door de uitstekende verbindingen met de rest van de wereld ( connectivity ). Schiphol heeft rechtstreekse verbindingen met alle belangrijke bestemmingen. Ook cargo vindt direct zijn weg naar steden en industriële zones als het Ruhrgebied. Nederland scoort daarnaast hoog op ' quality of life ', het politieke en culturele klimaat, en op innovatiekracht.

Nederland kan verder nog scoren door snel te switchen tussen verschillende vormen van transport wanneer obstakels zich voordoen. Tot slot kan Nederland met haar innovatiekracht inspelen op ontwikkelingen als 3D-printen, iets dat enorme gevolgen kan hebben voor distributie van goederen en grondstoffen.

Sterke punten van Nederland

Airport seaport-regio Amsterdam/Rotterdam komt op de ranglijst direct na Singapore, dat wereldwijd op nummer één staat. De combinatie Amsterdam/Rotterdam scoort hoger dan alleen Amsterdam, dat 'solo' de vierde plaats inneemt.

Nederland verliest voordeel belastingniveau

Nederland scoort daarentegen gemiddeld op het punt belastingklimaat (o.a. douaneregelgeving en btw) in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankfurt of Hongkong. Doordat het belastingniveau in de toekomst op Europees niveau gelijkgetrokken wordt, verliest ons land een voordeel ten opzichte van andere Europese 'hubs'. Om toch een sterke positie te behouden, moeten op andere punten de zeilen worden bijgezet.

Inlopers voorblijven

Docent-onderzoeker Sander Onstein zat de stuurgroep voor die de benchmark samenstelde. Sander licht toe: 'Om de inlopers voor te blijven, kan Nederland inzetten op het 'smooth' laten verlopen van het logistieke proces, door douane, marechaussee en inspectiedienst beter op elkaar af te stemmen. Daarmee kunnen we onze positie behouden.'

Meer informatie

55 HvA-studenten onderzochten in groepjes van vijf de airport seaport-regio's. Een stuurgroep, met daarin één student uit elke groep, vergeleek de regio's en stelde de benchmark samen. Singapore staat op één, daarop volgt Amsterdam/Rotterdam, als derde komt Frankfurt, op de vierde plaats Amsterdam alleen en op nummer vijf Hongkong.

De studenten vergeleken onder andere Singapore, Frankfurt, Hongkong, Hamburg , New York/New Jersey, Los Angeles en Dubai met Amsterdam/Rotterdam. Lees hier de samenvatting van het onderzoek.