Hogeschool van Amsterdam

Thom de Graaf: ‘HvA heeft een landelijke voortrekkersrol’

28 jan 2014 14:17 | Afdeling Communicatie

‘De HvA heeft een landelijke voortrekkersrol als het gaat om praktijkgericht onderzoek en doorstroom van hbo naar wo’, aldus Thom de Graaf. Met dat compliment sloot De Graaf, voorzitter van de branchevereniging van hogescholen, zijn werkbezoek aan de HvA afgelopen donderdag af.

In de HvA Studio toonde de HvA die middag haar veren: met twee presentaties door de lectoren Harry van Vliet en Roeland van Geuns kwam praktijkgericht onderzoek aan de orde. De groeiende mogelijkheden voor ambitieuze studenten om door te stromen naar de UvA (o.a. via de Academische Route) werden belicht en de regionale binding (Urban Practice) werd onderstreept door een presentatie van BOOT.

Waar Harry van Vliet in zijn presentatie focuste op de theoretische beschrijving en praktische opbouw van het praktijkgericht onderzoek, zoomde Roeland van Geuns meer in op de inhoud van zijn lectoraat.

De Graaf: 'Ik heb een volledig en goed beeld gekregen van praktijkgericht onderzoek aan de HvA. Het is goed om te horen dat de spelregels van wetenschappelijk onderzoek (betrouwbaarheid en validiteit) ook belangrijke criteria zijn voor praktijkgericht onderzoek. We houden ons blijkbaar aan dezelfde spelregels'. Volgens Els Bliekendaal, projectleider van de Academische Route (AR) en als toehoorder aanwezig kon het initiatief van AR en de gepresenteerde praktijken op veel belangstelling van de aanwezigen rekenen. 'Thom de Graaf zei het AR-concept mee te nemen als goede praktijk van samenwerking tussen wo en hbo. De gerealiseerde mogelijkheid voor praktijkgerichte vwo'ers voor een passende hoger onderwijs route met behoud van een wo-master-perspectief is ook benoemd en positief gewaardeerd. Onze rector Huib de Jong heeft zich in het slotwoord over de AR, en over de andere mooie praktijken bij de HvA, ook zeer positief uitgesproken'.