Hogeschool van Amsterdam

Nationale Studenten Enquête: verbeter het onderwijs

17 jan 2014 14:38 | Afdeling Communicatie

Alle HvA-studenten ontvingen deze week een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête (NSE) in te vullen. Rector HvA Huib de Jong: ‘Het is belangrijk voor ons te weten waar onze studenten tevreden over zijn. Even waardevol zijn signalen van studenten over dingen waar zij minder tevreden over zijn.’

In deze jaarlijkse landelijke enquête geven studenten hun mening over hun onderwijsinstelling. De HvA gebruikt de uitkomsten van de NSE om concrete verbeteringen in het onderwijs en de voorzieningen door te voeren. In de vorige NSE lieten HvA-studenten weten veel waardering te hebben voor het onderwijs en voor hun docenten. Punten waarop de HvA relatief minder goed scoort, zijn vooral van organisatorische aard.

Concrete verbetering: informatievoorziening naar studenten

Een belangrijke vervolgactie van de NSE is het verbeteren van de informatievoorziening naar HvA-studenten. Een eerste stap daarin is de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) voor studenten en medewerkers. Daarnaast heeft de HvA SIS aangepast, het informatiesysteem waarin studenten hun roosters en studieresultaten kunnen inzien. Het systeem is toegankelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Zo is het proces van inschrijving en collegegeldbetaling versneld. Tot slot is ook de roosterwebsite vernieuwd, na feedback van medewerkers en studenten.

Meer studie- en werkplekken

Eerder bleek uit de NSE dat studenten op de hogeschool vaak onvoldoende ruimte kunnen vinden om samen te werken of te studeren. Inmiddels is de HvA is bezig het aantal studieplekken uit te breiden. Zo is de bibliotheek op de Fraijlemaborg afgelopen jaar verruimd, met meer werkplekken en computers. Ook de bibliotheek op de Leeuwenburg is aangepast. De komende tijd worden andere locaties aangepakt.

Terugkoppeling resultaten NSE

Een laatste signaal van studenten is dat zij niet altijd te weten komen wat er met de resultaten van de NSE en andere onderzoeken gebeurt. Dat gaat de HvA dit jaar beter aanpakken: de resultaten zijn eind mei bekend, dan kunnen studenten informatie verwachten over de uitkomsten. De HvA houdt studenten ook op de hoogte van concrete vervolgacties.