Hogeschool van Amsterdam

Directe doorstroom naar ALO mogelijk door convenant

12 nov 2013 13:08 | Afdeling Communicatie

Het Pascal College in Zaandam heeft afgelopen week het 'BSM-convenant' ondertekend met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de HvA. Voor leerlingen die het vak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM) volgen, is het na twee jaar hard werken mogelijk om rechtstreeks naar de ALO door te stromen.

Fysieke toelatingstest niet meer doorslaggevend

De leerlingen van het Pascal College met het vak BSM in hun profiel, hebben door het convenant rechtstreeks toegang tot de ALO. Voorheen was het slagen voor de fysieke toelatingstest van de ALO een voorwaarde om toegelaten te worden. Het programma van het Pascal College is gescreend en voldoet aan de kwaliteitseisen die de ALO aan de studenten stelt. Aanvullend vraagt de ALO een positief advies van de docent op het Pascal College.

Proeflessen

Een bijkomstigheid van het convenant is dat leerlingen proeflessen kunnen volgen op de ALO. Zo maken zij kennis met de opleiding en haar faciliteiten, zoals de turnhal, de danszaal en de dojo. Het vak BSM zit vol praktijk en theorie. Leerlingen leren veel door zelf te bewegen maar krijgen ook les over bewegen, EHBO en de kunst van het les- en training geven. De BSM-docenten van het Pascal College, Onno den Otter en Danny Wals, hebben hard gewerkt om het lesprogramma aan te sluiten bij de competenties die gevraagd worden van een ALO-student. Het convenant is voor Onno den Otter dan ook de kers op de taart: "Het harde werken is beloond, met dit convenant treedt het Pascal College toe tot een selecte groep van slechts zeven scholen in Noord-Holland. Deze scholen vormen ook het BSM-netwerk waarin kennis en ervaringen gedeeld worden, waardoor kwaliteit en uniformiteit altijd gewaarborgd is".