Hogeschool van Amsterdam

Hoe gezond zijn studenten?

Zelftest ontwikkeld door bureau Studentenartsen

5 aug 2013 13:55 | Afdeling Communicatie

Studenten hebben meer gezondheidsklachten dan leeftijdsgenoten die niet studeren, blijkt uit onderzoek. Bureau Studentenartsen van de HvA en UvA ontwikkelde daarom dit jaar een zelftest voor studenten: www.studentengezondheidstest.nl. Doel is dat zowel studenten zelf meer inzicht krijgen in hun gezondheid en leefstijl, en eerder oplossingen aangereikt krijgen.

De zelftest van Bureau Studentenartsen (HvA/UvA) is ontwikkeld omdat een aanzienlijk deel van de HvA- en UvA-studenten gezondheidsproblemen ervaart en een groot deel hiervoor geen hulp zoekt. Dat blijkt uit eerdere resultaten van het onderzoek Stoplichten: Studentengezondheidstest UvA en HvA studenten, dat Bureau Studentenartsen in de loop van 2012 uitvoerde onder bijna 4000 HvA- en UvA-studenten.* (zie  rapport Stoplichten ). Met de nieuwe zelftest wil Bureau Studentenartsen studenten in een vroegtijdig stadium gezondheidsklachten bij zichzelf laten herkennen en hun oplossingen en advies aanreiken, en de kans vergroten dat zij op tijd hulp zoeken.


Moeite met alledaags gezond gedrag

Uit het rapport Stoplichten blijkt dat een aanzienlijk deel (bijna 40%) van de onderzochte studenten een actueel gezondheidsprobleem aangeeft. 29% van de studenten meldt last te hebben van lichamelijke klachten, 14% ervaart psychische klachten en 17% heeft een functiebeperking. 

Studenten blijken vooral moeite te hebben met alledaags gezondheidsgedrag, zoals regelmatig bewegen (47%), rusten (38%) en gezond eten (34%). Eén op de drie studenten geeft aan geen (gezondheids)problemen te hebben.

Studieproblemen

Gezondheidsklachten kunnen leiden tot studieproblemen, constateert Bureau Studentenartsen. Een 'zeer groot deel van de studenten, veel groter dan je zou verwachten' meldt studieproblemen. Onder de studenten die problemen ervaren staan concentratieproblemen (39%) en studieplannings-/ timemanagementproblemen (38%) bovenaan, gevolgd door gebrek aan zelfvertrouwen/ faalangst (34%) en motivatieproblematiek (31%).

De mooiste tijd van je leven?

Ook het studentenleven blijkt niet alleen over rozen te gaan. Het meest ervaren probleem op dit gebied, is een gebrek aan zelfvertrouwen (37%), gevolgd door financiële problemen (26%) en eenzaamheid (21%).

Over het onderzoek

De studentengezondheidstest is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Studentenartsen van de HvA en UvA. Uit onderzoek hiervoor blijkt dat veel klachten die studenten ervaren typerend zijn voor het student-zijn. Tot nu toe zijn deze aspecten van het studentenleven veelal onderbelicht gebleven en lag de focus vooral op studieproblemen. Bureau Studentenartsen wil hier verandering inbrengen en zal daarom de resultaten van de zelftest de komende jaren evalueren, en interventies ontwikkelen.
 

Hoe werkt de zelftest?

De test werkt aan de hand van het invullen van een online vragenlijst en het ontvangen van gepersonaliseerde feedback, die bestaat uit stoplichten en de student gericht advies geeft. Ook kan de student zijn/haar scores vergelijken met die van de gemiddelde student. Een oranje of rood stoplicht verschijnt als de score van de student tot de 20 of 10 % meest extreme scores behoort.

www.studentengezondheidstest.nl
www.studenthealthcheck.nl

 

* Dit onderzoek van Bureau Studentenartsen was een vervolg op het onderzoek Stoplichten Studentengezondheidstest in 2011. Daaruit bleek al dat een groot deel van de studenten gezondheidsproblemen ervaart en niet geneigd is hiervoor hulp te zoeken.

** HvA Techniek heeft niet meegedaan