Hogeschool van Amsterdam

HvA en Pakhuis de Zwijger tekenen Letter Of Intent

18 feb 2013 15:19 | Afdeling Communicatie

De HvA en Pakhuis de Zwijger gaan de komende vier jaar nauw samenwerken. Op vrijdag 15 februari tekenden domeinvoorzitters Geleyn Meijer (Media, Creatie en Informatie) en Ineke van der Linden (Economie en Management / HES, urban management) samen met Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, de intentieverklaring tot samenwerking.

Creatieve en culturele ontmoetingsplek Pakhuis de Zwijger is de broedplaats van Amsterdam waar ideeën over de toekomst van de stad vorm krijgen. Het is de vrijplaats waar denkers en doeners elkaar ontmoeten, waar burgers en instituties met elkaar in gesprek gaan. Deze instelling past goed bij de visie en de werkwijze van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA wil als hogeschool vóór Amsterdam aan de toekomst van de stad werken, door studenten te stimuleren met creatieve oplossingen en innovaties te komen.

Thema's van de grote stad

Twee thema's die de HvA omarmt in de Profiel- en Prestatieafspraken (pdf) zijn Urbanisatie: (Samen)leven in een grote stad en Industrie en ondernemerschap in een grootstedelijke context . Met de Letter of Intent spreken beide partijen de intentie uit om de komende vier jaar gezamenlijk aan deze thema's te werken en elkaar hierin op te zoeken als preferred partners .

Huidige samenwerking

Momenteel leiden excellente HvA-studenten regelmatig de avonden van City Think Lab , een initiatief van Pakhuis de Zwijger en Inspiring Cities en een samenwerking met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten brainstormen de gemeente, het bedrijfsleven, HvA-studenten en andere denkers en doeners over de stad van nu en de toekomst.

 

Op de dag van de ondertekening van de LOI vond een brainstormsessie plaats in Pakhuis de Zwijger over de opzet van het Amsterdam Centre of Expertise . Daarin zullen onderwijs en onderzoek worden uitgebreid naar de doelstellingen van de topsector Creatieve Industrie, het topsector-dwarsverband ICT en naar de Grand Challenges (grote maatschappelijke uitdagingen) uit het Horizon 2020-programma. Het HvA-domein Media, Creatie en Informatie treedt hierin op als penvoerder.