Hogeschool van Amsterdam

Lodewijk Asscher aan de slag met evaluatieonderzoek lectoraat HvA

3 jul 2012 09:44 | Afdeling Communicatie

Het lectoraat Management van Cultuurverandering van de HvA presenteerde tijdens de Conferentie Onderzoek Schoolveiligheidsteam op het Calvijn met Junior College in Amsterdam Nieuw-West, de onderzoeksresultaten van hun evaluatieonderzoek naar het Schoolveiligheidsteam (SVT). Wethouder Lodewijk Asscher was aanwezig om de conclusies van dit evaluatieonderzoek te verbinden met de toekomst van Amsterdamse middelbare scholen.

Bredere inzet SVT op basis van evaluatieonderzoek lectoraat HvA in kader van schoolveiligheid en verzuim

Onderzoek naar nut en noodzaak van Schoolveiligheidsteam

Een aantal grote middelbare scholen in Amsterdam kampen met schoolveiligheidsproblemen en een hoog verzuim van leerlingen, zo ook het Calvijn met Junior College in Amsterdam Nieuw-West. In 2010 richtte deze school een apart team op om het 'schoolklimaat' veiliger te maken; het Schoolveiligheidsteam (SVT). Gedurende drie maanden deed het lectoraat onderzoek naar het SVT om het nut en de noodzaak ervan vast te stellen, evenals eventuele fricties in de samenwerking. Ruim 70 geïnteresseerden waaronder ouders, kinderen, leerkrachten, leidinggevenden, mensen van andere scholen, politiemedewerkers, medewerkers van DMO en de kantonrechter waren aanwezig bij de conferentie.

SVT effectief

Het SVT is een samenwerkingsverband tussen het Calvijn met Junior College, de politie en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) en moet bijdragen aan de vergroting van veiligheid op scholen en een verlaging van het leerlingenverzuim. Wethouder Asscher heeft op basis van het evaluatieonderzoek een verbond gesloten met 14 Amsterdamse scholen waar bovengemiddeld veel veiligheidsissues en verzuim plaatsvinden. Deze scholen zullen in de nabije toekomst starten met de oprichting van een Schoolveiligheidsteam. 'Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en graag naar school gaan.', aldus Asscher. Uit het onderzoek blijkt dat het verzuimpercentage op het Calvijn met Junior College gedaald is, in 2010 betrof dit percentage 13 procent, het huidige percentage is 7 procent. Dit is volgens lector Alex Straathof bijzonder, aangezien er al veel meer acties zijn ondernomen om het verzuim terug te dringen en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Lectoraat Urban Management

Het evaluatieonderzoek naar het Schoolveiligheidsteam is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Het Lectoraat Management van Cultuurverandering ondersteunt organisaties door onderzoek en advies over de ontwikkeling van organisatieculturen en maakt deel uit van Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA.