Hogeschool van Amsterdam

Reactie docenten op berichtgeving

19 dec 2011 09:20 | Afdeling Communicatie
Afgelopen zaterdag meldde dagblad de Telegraaf (op de voorpagina) dat er sprake zou zijn van 'diplomafraude' bij opleidingen van de HvA. De Telegraaf baseert zich op een brief die een aantal docenten aan de leiding van het domein Economie & Management gestuurd heeft. In de brief van de bezorgde docenten die als bron genoemd wordt, komt diplomafraude echter niet aan de orde. De betreffende docenten hebben inmiddels laten weten dat zij geschokt zijn door het feit dat de 'docentenbrief' in handen van de media is gekomen. Zij geven aan dat dit beslist niet de bedoeling was en buiten hen om is gebeurd. Zij nemen nadrukkelijk afstand van hetgeen in de media naar voren is gebracht.

Reactie docenten

Geachte mevrouw Bussemaker, Geachte mevrouw Van der Linden, Geachte collega's,

Wij zijn geschokt door het feit dat de ' docentenbrief ' in handen van de media is gekomen. Dit was beslist niet de bedoeling en is buiten ons om gebeurd. Wij nemen nadrukkelijk afstand van hetgeen in de media naar voren is gebracht.

Wij hechten eraan het volgende in het bijzonder te benadrukken:

  • wij hebben het vertrouwen in het College van Bestuur niet opgezegd;
  • wij hebben geen ultimatum gesteld;
  • wij hebben geen enkele aanleiding voor een vermoeden van diplomafraude;
  • in de brief hebben wij onze zorg uitgesproken over de managementstijl en de organisatiecultuur;
  • wij hebben gekozen voor een constructieve benadering gericht op dialoog en verbetering;
  • wij zien de dialoog en verbetering met vertrouwen tegemoet;
  • wij zien de dialoog en het verbeterproces als een interne aangelegenheid en staan de media niet te woord.
Met vriendelijke groet, namens ondertekenaars van de 'docentenbrief',

Ronald Janssen Stefan Molenaars Reynt-Jan Sloet van Oldruitenborgh Pieter Vermeulen

> Geachte mevrouw Van der Linden,

> Geachte collega's,

>

> Wij zijn geschokt door het feit dat de 'docentenbrief' in handen van de media is gekomen. Dit was beslist niet de bedoeling en is buiten ons om gebeurd. Wij nemen nadrukkelijk afstand van hetgeen in de media naar voren is gebracht.

> Wij hechten eraan het volgende in het bijzonder te benadrukken:

> · wij hebben het vertrouwen in het College van Bestuur niet opgezegd;

> · wij hebben geen ultimatum gesteld;

> · wij hebben geen enkele aanleiding voor een vermoeden van diplomafraude;

> · in de brief hebben wij onze zorg uitgesproken over de managementstijl en de organisatiecultuur;

> · wij hebben gekozen voor een constructieve benadering gericht op dialoog en verbetering;

> · wij zien de dialoog en verbetering met vertrouwen tegemoet;

> · wij zien de dialoog en het verbeterproces als een interne aangelegenheid en staan de media niet te woord.

>

> Met vriendelijke groet, namens ondertekenaars van de 'docentenbrief',

> Ronald Janssen

> Stefan Molenaars

> Reynt-Jan Sloet van Oldruitenborgh

> Pieter Vermeulen

>

> -----------------

> Dear Ms Bussemaker,

> Dear Ms Van der Linden,

> Dear colleagues,

>

> We are shocked that the media has a copy of the lecturers' letter of concern. This was absolutely not our intention and this has happened without our knowledge. We emphatically distance ourselves from the points that have been put forward in the media.

>

> We would like to emphasize the following in particular:

> · we have not stated that we have no confidence in the Board (College van Bestuur) of the HvA;

> · we have not­ delivered an ultimatum;

> · we see absolutely no reason for any suspicion of diploma fraud;

> · in the letter we have expressed our concern about the management style and the organisational culture;

> · we have chosen a constructive approach that is aimed at dialogue and improvement;

> · we have confidence in this dialogue and improvement;

> · we see this dialogue and improvement process as an internal affair and will not speak to the media.

>

> Kind regards, on behalf of lecturers who signed the letter,

>

> Ronald Janssen

> Stefan Molenaars

> Reynt-Jan Sloet van Oldruitenborgh

> Pieter Vermeulen