Hogeschool van Amsterdam

Reactie College van Bestuur op berichtgeving

19 dec 2011 12:37 | Afdeling Communicatie
Afgelopen zaterdag meldde dagblad de Telegraaf (op de voorpagina) dat er sprake zou zijn van 'diplomafraude' bij opleidingen van de HvA. Volgens het artikel hebben sinds 2002 ongeveer 1000 tot 1500 studenten per jaar onterecht een diploma ontvangen en hebben docenten het vertrouwen in de leiding van de hogeschool opgezegd. Het voortbestaan van opleidingen, waaronder de opleidingen van de afdeling International Business School en de opleiding Johan Cruyff University, zou ter discussie staan. De Telegraaf baseert zich op een brief die een aantal docenten aan de leiding van het domein Economie & Management gestuurd heeft. Later die dag maakten diverse andere media melding van dit bericht.

Het College van Bestuur (CvB) en de leiding van het domein Economie & Management begrijpen dat deze berichtgeving vragen en zorgen oproept bij studenten en docenten van de hogeschool. Daarom geven zij hieronder graag een toelichting.

Reactie College van Bestuur en domein Economie & Management:

Op dit moment is niet duidelijk waarop de berichten over diplomafraude gebaseerd zijn. In de brief van de bezorgde docenten die als bron genoemd wordt, komt diplomafraude niet aan de orde. De betreffende docenten hebben inmiddels laten weten dat zij geschokt zijn door het feit dat de 'docentenbrief' in handen van de media is gekomen. Zij geven aan dat dit beslist niet de bedoeling was en buiten hen om is gebeurd. Zij nemen nadrukkelijk afstand van hetgeen in de media naar voren is gebracht.

De docenten hebben laten weten eraan te hechten het volgende in het bijzonder te benadrukken:

  • zij hebben het vertrouwen in het College van Bestuur niet opgezegd;
  • zij hebben geen ultimatum gesteld;
  • zij hebben geen enkele aanleiding voor een vermoeden van diplomafraude;
  • in de brief hebben zij hun zorg uitgesproken over de managementstijl en de organisatiecultuur;
  • zij hebben gekozen voor een constructieve benadering gericht op dialoog en verbetering;
  • zij zien de dialoog en verbetering met vertrouwen tegemoet;
  • zij zien de dialoog en het verbeterproces als een interne aangelegenheid en staan de media niet te woord.
Naar aanleiding van de eerdere gebeurtenissen bij Hogeschool InHolland heeft de HvA een intern onderzoek uitgevoerd naar oa de afstudeerscripties. Daarbij is geen diplomafraude aan het licht gekomen. Ook heeft het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool eerder geen signalen ontvangen van docenten of studenten over mogelijke diplomafraude. De beweringen in De Telegraaf worden daarom niet herkend. Er is op dit moment geen concrete aanwijzing van diplomafraude. De landelijke studentenorganisatie ISO noemt de beschuldiging van fraude in een persbericht 'onzin'. De ASVA en LSVb benadrukken in een een reactie dat het belang van studenten voorop moet staan en dat er geen twijfel mag bestaan over de kwaliteit van het diploma. Dat onderschrijft de HvA volledig. Hoewel er geen concrete bewijzen of aanwijzingen zijn die dergelijke twijfels rechtvaardigen, neemt het bestuur daarom elk signaal serieus. Het CvB laat (onafhankelijk) onderzoeken of de signalen gegrond zijn. Het CvB wijst docenten en studenten op de mogelijkheid om zorgen of klachten over de kwaliteit van toetsing en beoordeling te melden via het digitaal klachtenloket van de HvA. (Zie onderdeel 6: 'Geen van de eerder genoemde onderwerpen'.)

In het artikel in de Telegraaf staat dat het voortbestaan van de International Business School en de Johan Cruijff University ter discussie staat. Dat is absoluut niet het geval.

De zorgen over de kwaliteit en organisatiecultuur betreffen vooral de opleidingen Trade Management Asia en International Management. De resultaten van een reguliere interne audit geven aanleiding tot die zorgen. Het bestuur van de HvA heeft deze ter harte genomen en heeft inmiddels maatregelen genomen.

Niet alleen bij deze opleidingen, maar in het gehele domein Economie en Management bestaat veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe dit wordt aangepakt, staat in het plan van aanpak voor de versteviging van de kwaliteit van opleidingen .

Begin deze week praat het CvB met de ongeruste docenten over de brief die zij schreven en over de kwaliteit van het onderwijs. De briefschrijvers hebben het initiatief genomen om hun zorgen kenbaar te maken en kiezen een constructieve en inhoudelijke benadering, gericht op dialoog en verbetering. Het CvB neemt de punten die zij naar voren brengen zeer serieus en gaan met hen en met andere docenten en studenten verder met het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen en de organisatiecultuur. Het CvB vertrouwt erop dat veel docenten en studenten ook in de komende periode actief en constructief zullen bijdragen aan dat proces. Want studenten, docenten en leiding dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs. Dat doel staat voorop bij alle gesprekken en activiteiten in de komende periode.