Hogeschool van Amsterdam

Streven naar een duurzame toekomst

14 nov 2011 13:26 | Afdeling Communicatie

De laatste UvA/HvA bijeenkomst van het avondprogramma Duurzaamheid op 10 november was ‘Duurzame Toekomst’. De avond werd geopend door Rosa Uylenburg, die een lezing hield over duurzaamheid in recht en beleid. Vervolgens gingen Paul Doop, John Grin en Loulou van Ravensteijn tijdens een debat in op hun visie op het thema duurzaamheid.

Duurzaamheid in recht en beleid

Rosa Uylenburg is hoogleraar Milieurecht en directeur van het Centrum voor Milieurecht. Volgens haar is er een vrij praktische invulling van het duurzaamheidsbeleid. "Op dit moment staat het vergroenen van het curriculum, onderzoek op terrein van duurzaamheid en het beheer van gebouwen en gebruik van gebouwen verduurzamen centraal. Maar dit weet iedereen al lang, daarom willen we een stap verder denken."

Er zijn veel valkuilen en problemen rondom duurzaamheid. "Duurzaamheid is een breed en abstract begrip. Het behoort niet tot één domein of faculteit. Het concept is theoretisch en daarmee lastig te vertalen naar concrete acties", zegt Uylenburg.

Toch ziet de hoogleraar veel kansen voor duurzame ontwikkeling op universiteiten. "Er bestaan fondsen voor duurzaamheidsonderzoek. Daarnaast is er op de universiteit veel expertise aanwezig voor een geïntegreerde, holistische aanpak van duurzaamheidsvraagstukken. Onderzoekers en studenten zijn gemotiveerd."

Volgens Uylenburg liggen binnen het thema duurzaamheid diverse uitdagingen. "Duurzaamheid moet breed geïnterpreteerd worden. Dat is niet alleen een taak voor overheden, maar ook voor individuen. We moeten zorgen dat duurzaamheid geoperationaliseerd wordt naar concrete acties en resultaten. Duurzaamheidsonderwijs en -onderzoek moeten ondersteund worden, zowel financieel als op andere manieren."

Afsluitend debat

In een afsluitend debat gingen Paul Doop, waarnemend voorzitter College van Bestuur UvA-HvA, John Grin, lid platform Duurzaamheid, Roland Waardenburg MBA, duurzaam ondernemer en Loulou van Ravensteijn, voorzitter Commissie Duurzaamheid met elkaar in debat. Tijdens deze discussie werden vier stellingen gepresenteerd waar de sprekers over mochten discussiëren. Ook het publiek kreeg de kans om zich in de verschillende discussies te mengen. 1: 'Duurzaamheid is over tien jaar geen hot topic meer'

John Grin denkt dat duurzaamheid binnen tien jaar gemeengoed is geworden. "Duurzame ontwikkeling wordt steeds meer vanuit de automatisch piloot gedaan. Vanwege de toenemende druk vanuit consumenten en het bedrijfsleven kan dit ook haast niet anders. Ik hoop dat dit automatisme ook gaat gelden binnen de universiteit."

Volgens Doop is duurzaamheid een vraagstuk dat altijd actueel zal blijven. "Hoe gaan we met de wereld verder? Om tien jaar vooruit te kijken, kunnen we eerst tien jaar terugkijken. Actuele vraagstukken van tien jaar geleden zijn onder andere een gebrek aan basisvoorzieningen, zoals water voor vele mensen. Op dit moment lijden nog steeds miljarden mensen hieronder. Deze problemen blijven complex en worden niet zomaar opgelost, net zoals dat voor duurzaamheid ook geldt."

2: 'Het bedrijfsleven is verder met duurzaamheid dan kennisinstellingen'

Door het omhoog houden van groene en rode briefjes kon het publiek meedenken over de stelling. Zo was zestig procent van de bezoekers het eens met de stelling. Waardenburg: "Het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben ieder een totaal verschillende rol. Het bedrijfsleven doet wat er moet gebeuren qua effectiviteit en efficiency, kennisinstellingen denken langer na voordat zij reageren. Daarom is deze stelling vrij moeilijk te beantwoorden."

Jan Piscaer is actief in de modebranche en initiatiefnemer van de duurzame conferentie Beyond Green. "Ik merk dat het bedrijfsleven vaak afkijkt bij kennisinstellingen. Zo komen er uit wetenschappelijk onderzoek vaak concrete plannen die bedrijven gebruiken en waar zij vervolgens een eigen draai aan geven. Bedrijven zijn gestoeld op richtlijnen van wetenschap en zien kansen die zij vervolgens kunnen vermarkten."

3: 'De UvA en de HvA hebben vanuit hun maatschappelijke rol de verantwoordelijkheid om duurzaamheid binnen alle curricula een plek te geven'

Alle bezoekers zijn het er over eens dat duurzaamheid binnen alle vakopleidingen een plek moet krijgen. Loulou van Ravensteijn: "Duurzaamheid is voor elk vakgebied belangrijk. Een centrale vraag is: hoe kan mijn vakgebied houdbaar blijven in toekomst? Interdisciplinariteit moet binnen elke studie worden geïntegreerd. Vakgebieden hebben onderling een relatie en invloed op elkaar, op die manier leer je de wereld om je heen meer begrijpen."

4: 'De duurzaamheidsaanpak van de UvA en HvA mag wel wat meeslepender'

Doop: "Binnen de missie en doelstelling van de HvA en de UvA gaat het veel over duurzamer onderwijs. Wij willen bijdragen aan een duurzame vooruitgang van de samenleving. Studenten leveren een grote bijdrage. Die meeslependheid helpt ons enorm. Het woord 'duurzaamheid' staat in de doelstellingen, maar zit nog niet volledig in het DNA van de HvA en UvA. Daar moeten we hard aan blijven werken."