Hogeschool van Amsterdam

Kennisconferentie Excellentie

22 nov 2011 14:56 | Afdeling Communicatie

Het thema van de landelijke Saxion conferentie is kennisdelen over de eerste ervaringen met excellentieprogramma's in het hoger onderwijs.