Hogeschool van Amsterdam

'Duurzaamheid moet geen pijler zijn maar een integraal fundament van iedere hbo opleiding'

9 nov 2011 11:37 | Afdeling Communicatie
'Richt op passie van de student' Op dinsdag 8 november, tijdens de tweede bijeenkomst van het UvA/HvA avondprogramma over duurzaamheid , vonden in het Kohnstammhuis twee lezingen plaats rondom het thema 'Duurzaam denken'. Tijdens deze lezingen spraken Ynzo van Zanten en Coyan Tromp, docenten aan de HvA en de UvA over hun visie op het thema duurzaamheid. Van Zanten: "We moeten ons meer richten op de passie van de student". Beide lezingen staan in het teken van duurzaam denken en het integreren van duurzaamheid in onze onderwijsprogramma's.

Cradle to Cradle; ook in het lesprogramma

Ynzo Van Zanten is docent Sustainable Leadership & Entrepreneurship aan de HvA. Hij is voorstander van duurzaamheid en licht dit toe aan de hand van het Cradle to Cradle principe. Dit principe houdt in dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. "Dit principe geldt niet alleen voor de economie, maar ook voor het lesgeven. De student moet niet alleen luisteren naar wat de docent vertelt, maar ook andersom. Zo kunnen de student en docent beiden van elkaar leren."

'Duurzaamheid moet geen pijler zijn maar een integraal fundament van iedere hbo opleiding'

Van Zanten is doordrongen van het belang van duurzaamheid. Zo heeft hij een hekel aan te grote verpakkingen, vindt hij dat afval meer moet worden hergebruikt en is hij voorstander van creatieve initiatieven om duurzaamheid centraal te stellen. "Duurzaamheid mag luchtiger en gezelliger. Zo houdt Post NL jaarlijks een competitie waarbij de chauffeur die het minste benzine gebruikt een prijs wint. Medewerkers zijn razend enthousiast en erg milieubewust. Landelijk zouden mensen veel meer met duurzaamheid bezig moeten zijn." Volgens Van Zanten zou duurzaamheid geen pijler moeten zijn, maar een integraal fundament van iedere hbo opleiding.

Waar willen we heen met de aarde en hoe komen we er?

Coyan Tromp is docent Future Planet Studies en curriculumontwikkelaar aan de UvA. Tromp probeert actuele ontwikkelingen meer te betrekken in de opleiding. "Future Planet Studies bevindt zich op het snijvlak van mens en aarde. Actuele uitdagingen vanuit de samenleving hebben ertoe geleid dat wij dit meer in het onderwijs laten terugkomen. Daarom hebben wij gekozen voor integraal en interdisciplinair studeren. Wij willen een learning community vormen, zodat studenten deels een plek kunnen vervullen binnen nieuwe beroepen. Zo willen we bijdragen aan een duurzame samenleving", zegt Tromp.

Tromp wil geen aparte pijlers of vakken aanbieden, maar per semester een centraal thema behandelen waarin verschillende leerlijnen samenkomen. Zo wordt per semester een ander thema behandeld. "Onze toekomstige uitdaging is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Waar willen we heen met de aarde en hoe komen we waar we zijn willen? Naast inzicht willen we ook werken aan de skills rondom leiderschap, verantwoordelijkheid en participatie van de studenten."

Duurzaamheid is een doelstelling die de HvA met de UvA deelt; zij willen actiever aan de slag met duurzaamheid. Een van de doelen is het direct met elkaar in contact brengen van medewerkers die zich bezighouden met duurzaamheid.