Hogeschool van Amsterdam

Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs

19 okt 2011 10:49 | Afdeling Communicatie

Met handvatten voor examencommissies en onderwijsgevenden waarmee de kwaliteit van toetsing en examinering verbeterd en geborgd kan worden.