Hogeschool van Amsterdam

HvA koploper met pilot voor LED-verlichting

5 okt 2011 10:32 | Afdeling Communicatie
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is in mei 2011 een pilot gestart om te onderzoeken of LED-verlichting duurzaam kan worden toegepast in nieuwe onderwijsgebouwen. Met deze LED-pilot is de HvA koploper in Nederland: er is nog niet eerder zo'n technisch degelijk experiment gedaan door een onafhankelijke partij.

Drie lokalen in het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus zijn door drie fabrikanten met LED-verlichting ingericht. Er is een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en er zijn door een onafhankelijke lichtexpert technische lichtmetingen verricht.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Gebruikers zijn positief over de geïnstalleerde LED-verlichting en ervaren die als comfortabel, in vergelijking met TL-verlichting. Ook voldoet de verlichting aan de technische eisen die de overheid stelt aan verlichting voor onderwijsruimten. In de nabije toekomst worden meer technische en kwalitatieve metingen verricht, die samen met een businesscase de evaluatie van de LED-pilot vormen. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of het Boerhaavegebouw en/of het Wibauthuis van duurzame LED-verlichting voorzien worden. De kans is dan ook groot dat de HvA binnenkort beschikt over het eerste onderwijsgebouw in Nederland dat volledig is voorzien van energiezuinige (LED-)verlichting.