Hogeschool van Amsterdam

Nota werken in het onderwijs 2012

27 sep 2011 13:31 | Afdeling Communicatie

In deze publicatie vindt u informatie over de meest recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast laat de nota zien hoe het staat met het beleid van het kabinet om de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de lerarenopleidingen te verhogen.