Hogeschool van Amsterdam

Aandacht voor innovatie binnen sportbranche

20 sep 2011 10:31 | Afdeling Communicatie
Dhr. dr. J.W. Janssens, lector Sportbusiness Development bij de Hogeschool van Amsterdam, gaf op 14 september jl. zijn Openbare Les. Daarbij ging hij in op innovatie binnen de sportbranche. Het nieuwe en zich vernieuwende sportaanbod vormen het aandachtsgebied van zijn lectoraat. Samen met studenten en docenten werkt lector Janssens aan de opbouw van een gezamenlijke kennisbasis voor (aankomend) sportmanagers en sportondernemers. Janssens: 'De belangrijkste bijzaak in het leven, zo kwalificeerde sportjournalist Kees Jansma ooit de betekenis van sport. Nu kun je niet anders dan concluderen dat sport in Nederland geen bijzaak meer is. Meer sporters, nieuwe sporten, meer sport op tv en een overheid die door middel van sportdeelname de volksgezondheid en maatschappelijke cohesie wil verbeteren en die topsport als bron van nationale trots en uitstraling ziet.'

Binnen de infrastructuur van de sport zijn grote veranderingen zichtbaar: de opmars van een veelzijdig commercieel sportaanbod, nieuwe non-profit initiatieven en een groeiende betrokkenheid van de overheid. 'De sportwereld heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt en is vooral in de laatste decennia stormachtig geweest. In zijn huidige veelvormigheid is de sport een nieuw verschijnsel', aldus Janssens.

Het lectoraat bestudeert nieuw en vernieuwend sportaanbod tegen de achtergrond van demografische, sociaal-culturele, economische, politiek-bestuurlijke, ruimtelijke en technologische ontwikkelingen. De kenniskring doet intensief onderzoek naar het thema 'Vernieuwing in en rond de sport' en naar 'Ondernemen in de sport'. Daaronder vallen de volgende onderzoeken: Sport en nieuwe media

Met inzet van studenten en docenten probeert Janssens meer kennis te verwerven in de betekenis van nieuwe media voor de sport. Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor nieuwe media in de sport? Met welke resultaten worden ze ingezet? En hoe groot is het effectieve bereik? 'Er worden kleine onderzoeksprojecten verricht die interessante inzichten opleveren en die een helder licht kunnen werpen op een nieuw en braakliggend onderzoeksgebied.' Innovatie in de sport

Alle tweedejaarsstudenten Sport Management en Ondernemen (SM&O) doen onderzoek naar een innovatie binnen de sport. Deze onderzoeken gaan over zeer uiteenlopende innovaties, zoals sportactiviteiten, -beleid en -organisatie. De resultaten worden in wiki's bewerkt en verschijnen op een speciale website: www.sportinnovaties.nl . De website wordt niet alleen toegankelijk voor studenten, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen binnen de sportsector.

Ondernemen in de sport

'De afgelopen tijd is een aantal ondernemers in de sport geïnterviewd:van personal trainer tot spelersmakelaar en touroperator van sportreizen.' Deze interviews worden verwerkt in een boek waarin deze sportentrepreneurs worden geportretteerd. Het boek wordt gepresenteerd tijdens het jaarlijks congres, de SM&O Summit in april 2012.