Hogeschool van Amsterdam

Deelname hoger onderwijs niet-westerse allochtone jongeren stijgt

11 jul 2011 11:29 | Afdeling Communicatie

De deelname van niet-westerse allochtone jongeren dat een opleiding volgt in het hoger onderwijs is in 2009/10 toegenomen. Steeds meer niet westerse allochtone jongeren van 18- tot 25 jaar volgt een hbo- of wo-opleiding. De deelname van vrouwen van 18 tot 25 jaar aan het hoger onderwijs is hoger dan van mannen in 2009/2010.