Hogeschool van Amsterdam

Burgerschap en diversiteit

13 jul 2011 13:58 | Afdeling Communicatie

De Amsterdamse Loco burgemeester en wethouder Andrée van Es haalt in haar brief aan de leden van de Gemeenteraad Amsterdam de filosoof John Rawls aan over burgerschap: Hoe kunnen vrije gelijke burgers die van inzicht verschillen over godsdienstige, filosofische en levenbeschouwelijke zaken vreedzaam met elkaar samenleven?