Hogeschool van Amsterdam

RAAK subsidie onderzoek ervaringsdeskundigheid toegekend

6 jun 2011 09:34 | Afdeling Communicatie
Afgelopen donderdag heerste er een feestgevoel in de gangen van het kenniscentrum, want de RAAK aanvraag 'Who Knows?!' is aan ons toegekend. Aan de aanvraag is de afgelopen maanden hard gewerkt door onder meer Paulina Sedney, Elke van der Heijden, Lisette Desain, Elisa Passavanti en Astrid Philips van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

De inzet van ervaringsdeskundige cliënten binnen de GGZ en welzijnsvoorzieningen staat breed in de belangstelling. Cliënten worden aangenomen om met de ervaringskennis die zij hebben cliënten te begeleiden, trainingen te verzorgen of mee te doen aan onderzoek. Dit lijkt niet alleen de zorg ten goede komen, maar ook herstellend, empowerend en participerend te werken voor cliënten.

Elke van der Heijden, clustermanager Social Work binnen het kenniscentrum, is verheugd met de toekenning van de RAAK-aanvraag: "Hiermee kunnen we de komende twee jaar met docenten, tientallen studenten in de praktijk onderzoek doen naar de wijze waarop ervaringsdeskundigheid invloed heeft op zelfregie van cliënten. Aansluiting bij de belevingswereld en het versterken van zelfregie van de cliënt zijn grote thema's binnen het social work werkveld op dit moment. Alle kennis en ervaring die we op dit gebied kunnen opdoen, kan bijdragen aan de wijze waarop we studenten klaarstomen voor de beroepspraktijk."

De RAAK subsidie bedraagt 300.000 euro en heeft een looptijd van twee jaar. De subsidie maakt het mogelijk dat het promotieonderzoek van Paulina Sedney van start kan gaan. Paulina richt zich in haar promotie-onderzoek specifiek op ervaringsdeskundigheid in de chronische psychiatrie en vormt de spil in het RAAK-project. In dit project wordt samengewerkt met HVO Querido, GGZ InGeest, Arkin en IGPB.

Het RAAK-project valt onder de programmalijn Outreachend werken, preventie en herstel van Martin Stam. Studenten en docenten die geïnteresseerd zijn in participatie in het onderzoek kunnen zich via Paulina Sedney melden.

Je kunt de RAAK aanvraag dowloaden en meer lezen over dit project op: Website Kenniscentrum