Centre for Financial Innovation

Data science kan mkb-accountants helpen

Betere service aan klanten

25 okt 2022 00:00

Onlangs presenteerden de onderzoekers van het project De Digitale Accountant hun onderzoeksresultaten op een minicongres bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De huidige stand van zaken en toekomstige mogelijkheden van data science voor mkb-accountants werd concreet gemaakt in een zelfscan en een Data Analyseprotocol.

Zelfscan en Data Analyseprotocol

Uit het project De Digitale Accountant van de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht blijkt dat digitalisering de mkb-accountant kan helpen om aan de wensen van de klanten te kunnen blijven voldoen. Dit project heeft twee concrete hulpmiddelen opgeleverd die tijdens het congres zijn gepresenteerd:

  • een zelfscan om vast te stellen waar een accountantskantoor staat met digitalisering en hoe zijn ambities eruit zien in vergelijking met collega-kantoren. De accountant krijgt hierbij ook tips om vervolgstappen te zetten met digitalisering.
  • een Data Analyseprotocol om periodiek de financiële prestaties van de mkb-klant te reviewen en hierover toekomstgericht te adviseren.

Deze hulpmiddelen zijn op termijn beschikbaar voor NBA-leden via MijnNBA.

Drie hogeschool studenten deelden hun onderzoek naar het gebruik van data science voor accountants. In hun presentatie ‘Van schoenendoos naar dashboard’ lieten zij zien hoe je met PowerBI een dashboard kunt maken waarmee je de klant inzicht kunt geven in zijn kosten en liquiditeiten. Omdat nog slechts 25 procent van de ondernemers de accountant om advies vraagt, ligt hier een kans om als coach, specialist en trusted advisor klanten verder te helpen.

NBA onderzoek

Tijdens het congres presenteerde Jan Wietsma (MKB-kredietcoach ) het onderzoeksrapport 'Data science in de mkb-praktijk' dat hij in opdracht van de werkgroep Digitale Transformatie van Accounttech heeft uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is een antwoord te geven op de vraag hoe de mkb-accountant in de toekomst relevant blijft en kan inspelen op vragen van de klanten en hoe data science daarnaast kan bijdragen aan de continuïteit van zijn/haar kantoor?

De klant wil grip krijgen en houden op zijn onderneming en liquiditeit. Welke scenario’s zijn mogelijk qua bedrijfsvoering en welke prognoses volgen daaruit. En als het gaat om duurzaamheid: wat zijn de milieueffecten van investeringen. De traditionele vraag vanuit de markt van de accountant verschuift van rapportage over het verleden naar onderbouwde prognoses voor de toekomst. Data science kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Het onderzoek vond plaats onder mkb-accountants, stakeholders als kennisinstellingen, serviceorganisaties, vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, overheden en softwareleveranciers. Het gebruik van data science door accountants is relevant en zelfs urgent.

Tijdens het minicongres gaf de opsteller van het rapport aan dat een aantal zaken geregeld moeten worden willen accountants met data science aan de gang gaan. Denk daarbij aan een continu leerproces en het delen van voorbeelden, het inrichten en borgen van een validatieproces voor het toepassen van data science en samenwerking en afspraken tussen disciplines, branches en overheden.

Slotdiscussie

In de slotdiscussie bleek dat hulp nodig is bij het breed inzetten van data science door accountants. Denk aan duiding van wet- en regelgeving voor het gebruik van data science, bv. door het gesprek aan te gaan met toezichthouders. Veel aanwezigen pleitten voor normen om vast te stellen of data science-oplossingen juist en betrouwbaar zijn. Dit kan ook helpen bij het invullen van de eisen van de Basel4 regelgeving.

Vanuit de deelnemers volgden diverse tips, zoals:

  • Gericht advies per kantoor nodig is om de juiste zaken op te pakken rond digitalisering.
  • Om tijd te krijgen voor digitalisering kun je abonnementen gebruiken om je diensten te verkopen.
  • Maak hier een medewerker voor vrij.
  • Gebruik standaarden (Referentie GrootboekSchema (RGS) en Standard Business Reporting (SBR) en zet kleine stappen.
  • Deel problemen met elkaar en werk samen als het gaat om de inzet van data.

Uit de discussie in de zaal bleek dat de NBA hierbij een rol kan vervullen. Bij het samenbrengen van partijen, de opzet en wellicht ook het onderhouden van oplossingen. De NBA gaat aan de slag met een vervolg op het rapport 'Data science inzetten in de mkb-praktijk' en neemt daarbij de uitkomsten uit de discussie mee.