Centre for Economic Transformation | CET

Samenwerken aan effectieve teams in het mbo

Teamontwikkeltraject in het mbo

Project

Het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een teamopgave en collectief handelingsvermogen is een voorwaarde voor die opgave. Onder collectief handelingsvermogen van een team verstaan we een goed functionerend team dat in staat is tot collectief professioneel handelen. Dit actieonderzoek richt zich op de vraag hoe docententeams, ondersteunende diensten en leidinggevenden in het mbo het collectief handelingsvermogen van teams kunnen versterken, teneinde kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.

In dit actieonderzoek staan condities voor de totstandkoming van collectief handelingsvermogen en de doorwerking in en verbetering van de onderwijspraktijk centraal. Zes docententeams, leidinggevenden en ondersteunende diensten in twee mbo-instellingen ontwikkelen hiervoor als ‘reflective practitioners' met elkaar interventies, begeleid door de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering (HvA) en het lectoraat Beroepsonderwijs (HU).

Dit actieonderzoeks- en ontwikkeltraject is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het Regio College en Friesland College. Ondersteuning en facilitering van het traject wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO).

Doel

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in effectieve manieren om collectief handelingsvermogen te versterken en door te vertalen naar de realisatie van verbeteringen in de onderwijspraktijk. Met docenten, leidinggevenden en ondersteuners gaan we op zoek naar ‘wat werkt’ in het versterken van collectief handelingsvermogen van zes mbo-docententeams. Hiernaast brengen we in kaart hoe dit handelingsvermogen vervolgens bijdraagt aan de realisatie van verbeterdoelstellingen in het onderwijs door het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van interventies.

Beoogde opbrengsten voor wetenschap en praktijk

1. Een digitaal, vrij toegankelijke ‘toolkit’ die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om condities op team- en organisatieniveau te verbeteren en het collectief handelingsvermogen van docententeams te versterken.

2. Een open-access onderzoeksrapport dat de gehanteerde werkwijze en de opgedane ervaringen met aanpak en opbrengsten in de zes rijke praktijkcases beschrijft. De uitkomsten worden daarmee toegankelijk voor andere mbo-instellingen en onderzoekers.

3. Een conferentie met discussies en workshops, waar de consortiumpartners op interactieve wijze resultaten (werkboek en onderzoeksrapport) delen met docenten(teams), leidinggevenden en ondersteuners in het mbo.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Daniel van Middelkoop en/of Najat Bay.

Gepubliceerd door  CAREM 7 juli 2023

Project Info

Startdatum 08 mrt 2021
Einddatum 20 nov 2022

Contact

Patricia Brouwer (HU)
Elske van den Boom-Muilenburg