Centre for Economic Transformation | CET

Samenwerken aan effectieve teams in het mbo

Teamontwikkeltraject in het mbo

Project

Het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een teamopgave en collectief handelingsvermogen is een voorwaarde voor die opgave. Onder collectief handelingsvermogen van een team verstaan we een goed functionerend team dat in staat is tot collectief professioneel handelen.

Samenwerken in effectieve teams

Het onderzoek richtte zich op hoe docententeams, ondersteunende diensten en leidinggevenden in het mbo samen kunnen werken om de effectiviteit van teams te verbeteren en zo hoogwaardig onderwijs te bereiken.

Conclusies

Het blijkt dat teams een centrale rol spelen in onderwijsvernieuwing, maar de tijd die nodig is om veranderingen vorm te geven, wordt vaak onderschat. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat wanneer basiscondities als sociale veiligheid en effectieve teamsamenwerking ontbreken, het lastiger is – of zelfs onmogelijk – om teams tot ontwikkeling te brengen. Ook ervaren veel teams weinig tijd om met elkaar te reflecteren op het eigen handelen en functioneren, en zij missen vaak de vrijheid om werk echt anders in te richten.

Bekijk de korte animatie met conclusies van het onderzoek

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Werkwijze onderzoek

In het onderzoek stonden condities voor de totstandkoming van collectief handelingsvermogen en de doorwerking in en verbetering van de onderwijspraktijk centraal. Zes docententeams, leidinggevenden en ondersteunende diensten in twee mbo-instellingen ontwikkelden hiervoor als ‘reflective practitioners' met elkaar interventies, begeleid door de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering (HvA) en het lectoraat Beroepsonderwijs (HU).

Dit actieonderzoeks- en ontwikkeltraject was een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het Regio College en Friesland College. Ondersteuning en facilitering van het traject wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO).

Doel

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in effectieve manieren om het collectief handelingsvermogen te versterken en te vertalen naar verbeteringen in de onderwijspraktijk. Met docenten, leidinggevenden en ondersteuners zijn we op zoek gegaan naar ‘wat werkt’ in het versterken van collectief handelingsvermogen van zes mbo-docententeams. Hierbij brachten we in kaart hoe dit handelingsvermogen vervolgens bijdraagt aan de realisatie van verbeterdoelstellingen in het onderwijs door het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van interventies.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Daniel van Middelkoop en/of Najat Bay.

Gepubliceerd door  CAREM 11 december 2023

Project Info

Effectieve onderwijsteams
Startdatum 08 mrt 2021
Einddatum 20 nov 2023

Contact

Patricia Brouwer (HU)
Angela de Jong (HU)