Centre for Economic Transformation | CET

Can a Carbon Currency redefine Climate Economics?

Verslag lezing Delton Chen

15 jan 2024 10:51 | Centre for Economic Transformation

Begin december '23 hield de Australische onderzoeker Dr. Delton Chen, een inspirerende lezing bij het CET: ‘Redefining Climate Economics with a Carbon Currency’. Chen legde uit hoe centrale banken een nieuw beleid voor klimaatmitigatie, met ‘carbon currency’ als instrument, kunnen ondersteunen ondersteunen. Bekijk de gehele presentatie.

De klimaatcrisis kan alleen worden opgelost met veel extra financiering. Maar waar komt die vandaan? Volgens Chen zijn centrale banken nodig zijn om een nieuw beleid voor klimaatmitigatie te ondersteunen en hiermee de opwarming van de aarde te beperken. Hij presenteerde een innovatief financieel instrument, genaamd de ‘carbon currency’, waarmee we wereldwijd sneller en beter kunnen decarboniseren.

Chen is de grondlegger van het Global Carbon Reward (GCR)-beleid voor de beperking van broeikasgassen en het behalen van de belangrijkste doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is hij bekend van de fictieve roman ‘The Ministry for the Future’, waarin hij zijn theorie en beleidsvisie beschrijft. De door hem aangedragen ‘carbon currency’ kan worden gebruikt voor de financiering van: (1) het vervangen van fossiele brandstofreserves door schone energiebronnen, (2) het CO2-vrij maken van vervuilende industrieën en (3) het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer.

Bekijk de volledige presentatie

De presentatie & opnamen zijn nu terug te zien op de website van de Global Carbon Reward Organisation.