Centre for Economic Transformation | CET

Dit was de Week van het Economieonderwijs 2023

28 nov 2023 18:13 | Centre for Economic Transformation

Eind november was de tweede Week van het Economieonderwijs (WE23), een landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs. Als HvA deden we mee als hub, met veel sessies voor en door docenten. Bekijk de keynotes & highlights terug en laat je inspireren.

De week was gevuld met een breed programma vol ideeën voor toekomstgericht economieonderwijs. Doel: professionals in het economieonderwijs inspireren, ruimte creëren voor verschillende economische denkkaders, kennis en ideeën uitwisselen. Deze inspiratie en nieuwe kennis kunnen docenten weer gebruiken om lessen te verrijken en nieuwe inzichten met studenten te verkennen.

Naast sprekers als Kate Raworth en Babette Porcelijn en deelnemende organisaties als Our New Economy (ONE), was er een diversiteit aan workshops en andere verrassende events van en voor onze eigen docent-onderzoekers. ​​​​​​

Highlights uit het programma

Keynote Kate Raworth tijdens de Week van het Economieonderwijs 2023

Het inhoudelijke programma werd opgesteld door het CET in samenwerking met de faculteit Onderwijs & Opvoeding. Wil je meer weten over het programma of volgend jaar meedoen?

Neem contact op: