Centre for Economic Transformation | CET

De noodzaak van circulair inkopen in de gezondheidszorg

RAAK-publiek subsidie voor onderzoeksproject MODLI

31 mei 2023 15:30 | Centre for Economic Transformation

Het project Modelling Dynamic Lifecycle Impacts of Circular Procurement in Healthcare (MODLI) heeft een RAAK-publiek subsidie toegekend gekregen. Het project beoogt de transitie naar circulair inkopen in de gezondheidszorg te bevorderen.

De ecologische impact van wegwerpproducten, zoals isolatiejassen, is aanzienlijk. Daarnaast zijn de toeleveringsnetwerken kwetsbaar. Het is dan ook van belang te zoeken naar duurzame oplossingen.

Faciliteren van de overgang naar circulaire inkoop

Onderzoekers van MODLI willen de overgang naar circulaire inkoop in de gezondheidszorg vergemakkelijken. Het project is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van een opensource beslissingsondersteunende tool om circulaire inkoop in zorgorganisaties te ondersteunen. Ook het in kaart brengen van bedrijfsmodellen, het analyseren van mogelijkheden om de tool aan te passen aan andere circulaire producten, en het illustreren van de voordelen van circulaire inkoop aan de hand van use cases en best practices zijn onderdelen van MODLI. Daarnaast is de ontwikkeling van educatief materiaal om bewustwording en kennis over circulaire inkoop te vergroten een project-doelstelling.

Samenwerking in consortium

MODLI gaat in september 2023 van start. Het project wordt geleid door de HvA en omvat een consortium van samenwerkingspartners, waaronder de Amsterdam Economic Board , twee grote zorginstellingen, een industriële wasserij, een afvalverwerkingsbedrijf, en specialisten op het gebied van stoffenproductie en textieltechniek. Dit multidisciplinaire team gaat samenwerken om de uitdagingen op het gebied van circulaire inkoop aan te pakken en innovatieve oplossingen te vinden.

Dr. Lori Divito, lector Collaborative Innovation & Entrepreneurship (CIE) aan de HvA, is verantwoordelijk voor de leiding van het MODLI-project. Het onderzoeksteam bestaat uit Dr. Amir Ghasemi en Zita Ingen-Housz.

Contact

Stuur een e-mail voor meer informatie over het MODLI-project naar Zita Ingen-Housz. Bezoek de website van SIA voor meer informatie over de RAAK publiek subsidie