Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

De Zuidas moet een bruisend en dynamisch stuk Amsterdam worden. Maar nu is het nog vooral een kantorengebied, waar buiten kantooruren weinig te beleven is. Wat moet er veranderen? Ruim 60 HvA studenten van de Minor City Marketing gingen dit studiejaar in groepen aan de slag voor het projectbureau Zuidas. Hun taak: onderzoeken hoe de Zuidas aantrekkelijker kan worden voor bezoekers, en concrete acties bedenken om het doel te bereiken.

Het project waar ook het lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie nauw bij betrokken was, begon in september 2011 en eindigde in januari 2012. Er werd nauw samengewerkt met zusterinstellingen in Barcelona en Parijs en gekeken naar soortgelijke gebieden zoals La Defense in Parijs en 22@ en Barcelona activa in BCN. De case voor Projectbureau Zuidas is voorbereid en opgesteld in samenwerking met het lectoraat Kenniseconomie van Amsterdam van Willem van Winden .

Het proces en de resultaten: Studenten geven adviezen voor een aantrekkelijke, menselijke Zuidas

Projectbureau Zuidas kreeg via ons programma de beschikking over 60 jonge onderzoekers bestaande uit studenten van de Hogeschool van Amsterdam maar ook studenten uit Barcelona en Parijs, afkomstig van onze partnerinstellingen Universitat de Barcelona en École de Sciences Commerciales et Gestion Internationale Paris. Wat deze groep extra aantrekkelijk maakte voor het Projectbureau was dat deze onderzoekers allemaal deel uitmaakten van een doelgroep die nog onderbelicht blijft in hun projecten: mogelijke jonge high potentials. Op deze manier kreeg het Projectbureau dus ook meteen een beter inzicht in wat deze groep belangrijk vindt.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit de analyses kwam als belangrijkste punt dat Zuidas steeds wordt gezien als een eenzijdig business gebied zonder levendige sfeer en straatleven. Bovendien bleek de aanwezigheid van Zuidas in sociale media onbekend, dit ondanks het feit dat Projectbureau Zuidas al geruime tijd actief is op dit terrein. Gerealiseerde interessante initiatieven om kunst en cultuur in het gebied te integreren bleken eveneens onbekend te zijn voor de respondenten van de verschillende enquêtes die uitgevoerd werden in het kader van het onderzoek.

Verbetervoorstellen en initiatieven Behalve ideeën om de verspreiding van bestaande initiatieven te vergroten, brachten de studenten ook ideeën om de nabijheid van de stad Amsterdam te onderstrepen en het gebied als een deel van de chique en cultuurrijke Amsterdam Zuid te positioneren.

Naast verbetervoorstellen op dit vlak werden inspirerende initiatieven gelanceerd: De introductie van een urban petting zoo om de aaibaarheidsfactor van het gebied te vergroten. Het in samenwerking met de aanwezige horeca opzetten van art squares om cultuur beter in het gebied te verankeren. En een complementary bike programme om de gevoelsmatige nabijheid van de stad Amsterdam te versterken. Een veelgehoord advies was daarnaast het veranderen van de technocratische naam 'Zuidas' in 'Nieuw-Zuid', daarmee slim profiterend van het positieve en op wonen en leven gerichte imago van de aanpalende Amsterdam Oud-Zuid.

Na de eind presentaties op de Hogeschool van Amsterdam zijn de twee beste teams nog uitgenodigd om hun analyses en voorstellen te presenteren aan de voltallige directie van het Projectbureau Zuidas op het Zuidas gebouw.

Voor de studenten een ideale manier om in contact te komen met de bestuurders die met hun adviezen aan de slag gaan, voor de directie zelf een inspirerende sessie waar de leden geprikkeld werden eens op een andere manier naar de beeldvorming rondom hun project te kijken. Ze vonden ook het materiaal dat door de studenten was gemaakt als prototype van een publicity act erg leuk. Dit filmpje was een van de favorieten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Project Zuidas als onderdeel van IVCF City Marketing in Europe

Sinds 2006 hebben we op de Hogeschool van Amsterdam het onderwijsprogramma IVCF City Marketing in Europe met als aandachtsgebied "De stad en de economieën in de stad". Het is een programma dat is gestart in samenwerking met onze onderwijspartner Universitat de Barcelona en recent is daar ook de École Supérieure de Commerce et Gestion Internationale uit Parijs bijgekomen.

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 16 dec 2011