Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

Met het Skillspaspoort

13 jan 2021 00:00 | CAREM

Geeft een diploma of cv een goed en compleet beeld van de kennis, ervaring en vaardigheden die iemand in zijn loopbaan heeft opgedaan? Het antwoord op die vraag is meestal ‘nee’. Het skillspaspoort kan over enkele jaren met gebruik van slimme technologie een nieuwe koppeling leggen tussen mens, onderwijs en arbeid. Daarmee faciliteert zo’n paspoort een leven lang ontwikkelen en het wendbaar houden van medewerkers op een sterk veranderende arbeidsmarkt

Het skillspaspoort is een (digitaal) instrument waarmee ‘reizen over de arbeidsmarkt’ wordt gefaciliteerd. Het moet het makkelijker maken om te wisselen van baan of branche. Het instrument biedt de mogelijkheid om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het instrument heeft de potentie om (inter)sectorale mobiliteit te versnellen en overbrugt de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt. Net als een gewoon paspoort is het skillspaspoort een persoonlijk document, gekoppeld aan het opleidingsniveau en diploma’s.

De versnelling van in-, door- en uitstroom kan door een skillspaspoort beter gefaciliteerd worden. Vandaar dat Instituut Gak een consortium van partners heeft uitgenodigd om dit te gaan onderzoeken, waar de HvA deel van uitmaakt.