Centre for Applied Research on Business and Economics

Digitale conferentie hoger beroepsonderwijs in tijden van corona

Vrijdag 4 december 10.00 tot 12.30

6 nov 2020 00:00 | CAREM

Welke impact heeft de digitale en sociale transformatie op het hoger beroepsonderwijs, zowel nu als in de toekomst? We delen inzichten hierover uit lopend onderzoek en gaan over de implicaties ervan met elkaar in gesprek op vrijdag 4 december.

Werken en studeren in het hoger beroepsonderwijs zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie ingrijpend veranderd. De impact van die veranderingen op de kwaliteit van het werk en het welzijn van medewerkers en studenten presenteren we tijdens de conferentie. Dit doen we aan de hand van verschillende onderzoeken van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Inholland en de Hanze Hogeschool.

De conferentie richt zich op alle professionals en andere geïnteresseerden die werken in het hoger beroepsonderwijs en die meer willen weten over en mee willen praten over dit onderwerp. Uiteraard zijn ook studenten van harte welkom om deel te nemen aan de conferentie.

Tijdens de keynote zullen resultaten uit het onderzoek naar de digitale en sociale transformatie aan de Hogeschool van Amsterdam aan bod komen, en zal er gekeken worden naar onderzoek over de impact die deze transformatie heeft gehad op studenten, onderwijs en medewerkers aan de Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool en Hogeschool InHolland.

De conferentie zal geheel digitaal plaatsvinden. Deelname is kosteloos, maar registeren is noodzakelijk en het aantal plaatsen in de workshop is beperkt. De komende weken volgt verdere informatie over het programma en de workshops.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Programma

10.00 – 10.15 Inloop en uitleg ‘spelregels’ digitale conferentie

10.15 – 10.30 Welkom en terugblik op afgelopen periode door Geleyn Meyer, rector Hogeschool van Amsterdam

10.30 – 10.40 Ervaringen online onderwijs door 3 studenten van de Hogeschool
Sprekers: Maarten Slagter, Richard Stam en Tom Hoogveld

10.40 – 11.15 Keynote Hoger Beroepsonderwijs in tijden van Corona
Spreker: Daniel van Middelkoop, lector The Worklab - Hogeschool van Amsterdam

11.15 – 11.30 PAUZE

11.30 – 12.00 Interactieve workshops op deelthema’s

12.00 – 12.30 Terugkoppeling uit workshopsessies en vooruitblik komende periode

Opgeven kan via een email aan Ria van der Holst (a.j.van.der.holst@hva.nl - met vermelding van naam, organisatie en functie).

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek of de conferentie kunt u contact opnemen met Daniël van Middelkoop (d.van.middelkoop@hva.nl)

Meer lezen over het onderzoek dat aan de Hogeschool van Amsterdam wordt uitgevoerd naar digitale en sociale transformatie?

Programma

10.00 – 10.15 Inloop en uitleg ‘spelregels’ digitale conferentie

10.15 – 10.30 Welkom en terugblik op afgelopen periode door Geleyn Meyer, rector Hogeschool van Amsterdam

10.30 – 10.40 Ervaringen online onderwijs door 3 studenten van de Hogeschool
Sprekers: Maarten Slagter, Richard Stam en Tom Hoogveld

10.40 – 11.15 Keynote Hoger Beroepsonderwijs in tijden van Corona
Spreker: Daniel van Middelkoop, lector The Worklab - Hogeschool van Amsterdam

11.15 – 11.30 PAUZE

11.30 – 12.00 Interactieve workshops op deelthema’s

12.00 – 12.30 Terugkoppeling uit workshopsessies en vooruitblik komende periode

Workshop 1. Kansenongelijkheid en Covid-19

Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken, InHolland

In de workshop Covid19 en kansenongelijkheid gaan we in op de impact van Covid-19 op de kansenongelijkheid van studenten in het hbo: welke studenten lopen meer risico om uit te vallen? Wat zijn de oorzaken daarvan? En wat kun je daar als docent of opleiding aan doen? In deze interactieve workshop verkennen we aan de hand van onderzoeksresultaten naar dit thema de mogelijkheden die docenten en opleidingen hebben om kansenongelijkheid onder studenten in kaart te brengen en te verminderen.

Workshop 2. Gedeelde beelden over (oorzaken van) werkdruk

Josje Dikkers, lector Organiseren van Waardig Werk, Hogeschool Utrecht

In deze workshop gaan we – op basis van inzichten uit (praktijkgericht) onderzoek – in gesprek over energiegevers en -vreters in het werk die tot werkdruk of juist werkplezier kunnen leiden. We starten het gesprek met een visualisatie, waardoor u op andere wijze naar werkdruk gaat kijken. Hierna bespreken we deze visualisaties om vervolgens de stap naar onderliggende werk-gerelateerde energiegevers en -vreters te maken.

Workshop 3. Vormgeven aan wendbaarheid - de transitie naar hybride werken

Wouter Smit, hoofdocente bedrijfskunde en senior onderzoeker The Work Lab, HvA

In het ‘post-corona’ tijdperk zullen we weer deels naar kantoor terugkeren. De vraag is hoe de combinatie van deels fysiek en deels digitaal werken, oftewel het ‘hybride werken’, eruit komt te zien? De eerste stap naar hybride werken is het vaststellen van de uitgangspunten op dit vlak die je deelt in je team of afdeling. In deze workshop worden uitgangspunten besproken die je kunt gebruiken om het hybride werken vorm te geven.

Workshop 4. Virtueel samenwerken in teams

Lisanne van den Berg & Amie van Woudenberg-Swicegood, onderzoekers The Work Lab, HvA

Sinds maart 2020 werken veel teams plotseling geheel of grotendeels virtueel samen. Welke voordelen biedt virtueel samenwerken en wat werkt goed in virtuele samenwerking? Wat gaat minder goed en wat zijn valkuilen voor teamleden en leidinggevenden? In deze workshop wisselen de deelnemer hun ervaringen, dilemma’s en good practices uit en delen we de resultaten van ons onderzoek naar virtueel samenwerken in teams.

Workshop 5. Community en kletsen in de klas - nu en post-corona

Marca Wolfensberger, lector Talent Development in Higher Education and Society, Hanze Hogeschool

De afgelopen negen maanden zijn met elkaar gegroeid naar blended, hybride en online onderwijs met ook zo’n 30% op campus. Digitaal kan er veel meer dan we dachten, maar we missen de ‘chemie en het kletsen’ in de klas, blijkt uit ons onderzoek. Men zegt: ‘Voor echt goed onderwijs moet je elkaar zien, elkaar ontmoeten'. In deze interactieve workshop vinden we woorden voor wat we dan missen op het gebied van ‘community in de klas’ en verkennen hoe we dat toch kunnen verkrijgen. Na afloop van de workshop hebben deelnemers een idee of en hoe je community kan creëren in de (post) corona klas.

Workshop 6. Beleving van werken op afstand onder hbo docenten: inventarisatie en handvatten voor professionalisering

Niek van den Bogert, onderzoeker lectoraat Digitale Didactiek, Hogeschool Rotterdam

Begin mei 2020, anderhalve maand na de fysieke sluiting van de Hogeschool Rotterdam, hebben we docenten gevraagd hoe zij het werken op afstand ervaren. Wat is volgens hen de kwaliteit van hun onderwijs op afstand? Welke vaardigheden geven zij aan daarvoor (niet) te hebben? Zijn teams in staat elkaar te vinden en te helpen? Tijdens de workshop worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld. Met de deelnemers van de workshop denken wij na over de consequenties voor de professionalisering van onszelf en onze collega’s.