Centre for Applied Research on Business and Economics

Teamwerk in coronatijd: wat te doen en wat kun je beter laten?

8 apr 2020 12:08 | CAREM

Sinds enkele weken bevinden we ons in een andere werkelijkheid in Nederland en bij de HvA. We werken thuis en dat blijft voorlopig nog even zo. Dat roept vragen op: hoe werk je goed samen met je team op afstand? Wat kun je doen en wat kun je beter laten?

HvA-lector Teamprofessionalisering Daniël van Middelkoop organiseert met zijn onderzoeksgroep en adviseur Karin Derksen 17 april het webinar Teamwerk in tijden van corona (volgeboekt, maar plek op de reservelijst), waarbij ze ingaan op deze en andere vragen. Van Middelkoop en organisatiecoach HR van de HvA Peter van Dijk delen in aanloop daarnaartoe zes tips voor thuiswerkende teams.

Tip 1: wees realistisch

De nieuwe situatie zorgt voor uitdagingen en nieuwe taken in het werk, en voor sommigen gebeurt dat in een complexe thuissituatie met kinderen, partners of de zorg voor naasten. Taken duren langer, of kosten meer werk. Bespreek met elkaar de thuissituatie en ga er daarbij niet van uit dat iedereen een thuissituatie heeft waarin hij de hele dag geconcentreerd kan werken.

Bespreek met elkaar wat prioriteit heeft, wat haalbaar is en wat in deze situatie ook even kan wachten of anders kan worden aangepakt. Gezond pragmatisme kan hierin zeer behulpzaam zijn. Ga ook niet overcompenseren door s ’avonds of in het weekend veel ‘verloren tijd’ in te halen. Pak je rust en ontspanning, zodat je de volgende dag voldoende ruimte voelt om verder te gaan.

Tip 2: (her)bespreek doelen en rollen

Juist in deze situatie is het van belang om je doelen als team opnieuw vast te stellen: wat willen we bereiken en wat vraagt dat van ons in de komende periode? Wat verandert er in de rollen en taken in het team? Maak met elkaar een inschatting en schakel hulp in waar nodig.

Tip 3: maak tijd voor persoonlijk contact

Teams hebben ook een sociale functie en de coronacrisis heeft op iedereen impact. Maak ruimte voor het persoonlijke gesprek, zorg voor elkaar. Geef aandacht aan de anderen, en vraag aandacht als je het nodig hebt.

Tip 4: zorg voor nieuwe routines en maak duidelijke afspraken

Waar je op je werk even bij elkaar langsloopt om afspraken en werkzaamheden te bespreken, is dat op afstand lastiger. Zorg voor duidelijke afspraken onderling: wanneer zijn we bereikbaar en wanneer ben je ook offline? Wie neemt welke beslissingen, wat zijn deadlines en waar kan je terecht met vragen?

Zorg voor nieuwe routines door bijvoorbeeld een vast moment in de week te plannen voor overleg en door duidelijke afspraken te maken over hoe dat overleg is georganiseerd. Bedenk van tevoren hoe je discussie met elkaar voert. Stel per online meeting een begeleider aan die de tijd in de gaten houdt, spreektijd distribueert en de discussie in goede banen leidt.

Tip 5: gebruik van digitale tools

Spreek met elkaar af welke digitale tools je waarvoor gebruikt. Videogesprekken (bijvoorbeeld MS Teams of Zoom) zijn geschikt voor het discussiëren over grote thema’s en onderwerpen én voor sociale cohesie. Chats of Skype audio voor makkelijker te beantwoorden vraagstukken of vragen en e-mail is er om zaken vast te leggen en te bevestigen.

Tip 6: testen en leren

In deze nieuwe situatie ben je als team op zoek naar nieuwe manieren van werken en samenwerken. Dat is leerzaam, maar ingewikkeld. Test dingen uit, bespreek hoe het ging en maak aanpassingen waar nodig. De zoektocht naar een nieuwe manier van werken in het team hoort erbij, fouten maken mag.

Webinar Teamwerk in tijden van corona

De onderzoeksroep Teamprofessionalisering en Karin Derksen betrekken je graag bij de zoektocht naar een manier van werken in het thuiswerkteam. Het gratis webinar Teamwerk in tijden van corona op 17 april van 9.00 - 10.30 kende een grote toeloop en is op dit moment volgeboekt. Wil je een plek op de reservelijst, een opname van het webinar ontvangen en op de hoogte blijven van een mogelijk extra webinar, meld je dan aan via de link bij de aankondiging van het evenement

Padlet over teamwerk in tijden van corona

De organisatoren van het webinar hebben een padlet in het leven geroepen over teamwerk in tijden van corona. Op deze padlet kan iedereen, ook als je niet meedoet met het webinar, informatie over teamwork op afstand vinden en delen. Naar padlet over teamwerk op afstand

Onderzoek naar teams in het hbo: het kan beter!

Teamwerk is wel vanzelfsprekend in het hbo, maar goed teamwerk helaas nog niet. In opdracht van Zestor heeft de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA samen met onderzoeker/adviseur Karin Derksen en Arjen Kaarsemaker onderzoek uitgevoerd naar teams in het hbo. De uitkomsten uit dit twee jaar durende onderzoek en de handreikingen voor de praktijk, ook voor die van teams buiten hogescholen, vind je in het rapport Samen sterk of nog meer werk?