Centre for Applied Research on Business and Economics

Onderzoeksproject mkb-advies Gestapeld financieren afgerond

Hoe werkt de financieel adviseur?

5 jun 2019 15:32 | CAREM

Het mkb-financieringslandschap is volop in beweging. Terwijl de rol van de financieel adviseur van het mkb toeneemt, wisten we tot voor kort weinig over hoe hij of zij werkt. De afgelopen twee jaar heeft een consortium van mkb-dienstverleners daarom onderzoek gedaan naar het optimaliseren van mkb-financieringen.

De centrale vraag van dit onderzoek was: Hoe kan de financieel adviseur van het mkb verschillende financieringsvormen – met behulp van een overzichtelijk stappenplan – combineren en tot een optimale passende financieringsaanvraag komen?

Een van de resultaten van het project is een roadmap voor de financieel adviseur van het mkb met daarin een stappenplan en aanbevelingen om te kijken op welke manier aan de financieringsbehoefte voldaan kan worden. Het advies daarbij is om niet alleen bancaire financiering te overwegen, maar ook te kijken naar interne middelen van de betreffende mkb-onderneming en andere financieringsmogelijkheden op het gebied van factoring, leasing, subsidies en dergelijke. Ook het monitoren van de totale financieringsportefeuille van de mkb-onderneming vormt een belangrijk aandachtspunt om de flexibiliteit en de kosten van de financieringen te kunnen controleren.

Download Gestapeld financieren: roadmap voor de financieel mkb-adviseur


Eindseminar Gestapeld financieren


Op woensdag 29 mei 2019 vond het eindseminar van het tweejarig onderzoeksproject naar mkb-advies over gestapeld financieren plaats. In aanwezigheid van de consortiumpartners, vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Autoriteit Financiële Markten, Kamer van Koophandel, Hogeschool Rotterdam en veel andere belangstellenden werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en besproken.

Kirsten Rauwerda en Frank Jan de Graaf (Hogeschool van Amsterdam) bespraken valkuilen in de werkwijze van adviseurs. Daarna presenteerde Lex van Teeffelen (Hogeschool Utrecht) een door de onderzoeksgroep ontwikkelde roadmap voor de financieel mkb-adviseur.

Vervolgens lichtte de voorzitter van Stichting MKB Financiering de resultaten en plannen toe van deze mede uit het onderzoeksproject voortgekomen stichting ter bevordering van de toegang tot mkb-financiering.

In de discussie spraken aanwezigen over mogelijke certificering en zorgplicht van mkb-adviseurs en ontbrekende standaarden voor mkb-financiers. De aanwezigen waren het erover eens dat er nog het een en ander kan verbeteren aan mkb financiering in Nederland en dat het gezamenlijk optrekken van overheid, werkveld en onderzoekers hierbij onontbeerlijk is.

Meer over het onderzoeksproject Gestapeld financieren