Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Startup in Residence gaat bijna van start. Geef je op!

Gemeente Amsterdam werkt samen met startups aan maatschappelijke vraagstukken.

15 sep 2015 12:49 | CAREM

Hoe laat je inwoners meer afval scheiden? Hoe breng je fietswrakken in de stad in kaart om ze vervolgens te verwijderen? En hoe spreid je bezoekers meer over de stad in plaats van dat ze allemaal in het centrum blijven? Met het project 'Startup in Residence' hoopt Amsterdam jonge, ambitieuze bedrijven aan zich te binden en tegelijk oplossingen te vinden voor tien stadsproblemen.

Programma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam, partner van Startup in Residence, ziet het project als uitgelezen kans voor de vele ondernemende studenten (startups) van de HvA. Het biedt studenten namelijk een uniek netwerk en de mogelijkheid om samen met de gemeente Amsterdam vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en jou met je startup te ondersteunen, bestendigen en te versnellen.

Het pilotproject Startup in Residence loopt vier maanden, van november 2015 tot maart 2016. In deze periode werken de startups op vrijwillige basis samen met de gemeente en de stad. De startups krijgen onder andere een intensief trainingsprogramma (accelerator) en professionele coaches/mentoren (ondernemers, inhoudelijk deskundigen, wetenschappers en/of ambtenaren). Als de oplossingen succesvol zijn, kan de gemeente deze inkopen en daarmee de startup flink op weg helpen. De gemeente Amsterdam wil op een open manier samenwerken met (startende) bedrijven om goede ideeën te kunnen omzetten in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met dit project versnelt Amsterdam economische groei en kan zij samen met de startups vernieuwende oplossingen ontwikkelen.

Naast het trainingsprogramma en professionele coaching vanuit de gemeente en haar partners, krijgen de startups gedurende de looptijd van het project ook werkruimte, inhoudelijke en procesbegeleiding en toegang tot het netwerk van de gemeente.

Aanmelden voor het project ‘Startup in Residence’ kan op de website: www.startupinresidence.com

Startup in Residence is een initiatief van Startup Amsterdam en de Chief Technology Officer (CTO) naar voorbeeld van een gelijksoortig project in San Francisco, Entrepreneurship in Residence.