Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Lector Willem van Winden spreker op Duits Urban congres

22 jan 2013 13:05 | CAREM
De Duitse stad Heidelberg ontwikkelt een nieuwe 'kennishotspot' midden in de stad: Het Bahnstadt project. Hierover organiseert de stad samen met het gerenommeerde Deutsches Institut fur Urbanistik (DIFU) op 25 en 26 januari een conferentie. Willem van Winden, Lector Kenniseconomie van Amsterdam, is gevraagd om een keynote lezing te verzorgen over lessen uit vergelijkbare projecten, op basis van zijn onderzoek naar dit soort gebieden. Tijdens dit congres zijn betrokkenen uit 50 Duitse steden aanwezig. Lezing Willem Willem van Winden zal in zijn lezing ingaan op de succesfactoren en voorwaarden ten aanzien van de ontwikkeling van stedelijke kennishotspots, maar gaat ook in op de kansen en risico's die dit met zich mee brengt. Zijn verhaal over kennis delen en campusontwikkeling illustreert hij met voorbeelden van andere stedelijke hotspots. Willem is lector van het lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie. Hij is een expert op het gebied van Urban Management en heeft in 12 verschillende landen onderzoek gedaan naar dit soort stedelijke gebieden. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting van de nieuwe Masteropleiding Urban Management van de HvA. De tekst van zijn lezing komt na afloop beschikbaar.

Congres

Vanuit het voorbeeldproject Bahnstadt wordt tijdens het congres ingegaan op de ontwikkeling van de commerciële ruimte. Zo kunnen kennis en creativiteit een belangrijke bijdrage leveren aan de waarde van bedrijven. Hiervoor zijn specifieke locaties vereist. Voorbeelden hiervan zijn technologieparken in de buurt van belangrijke universiteiten of onderzoeksinstellingen die tevens een aantrekkelijke stedelijke locatie zijn met verschillende faciliteiten en medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving bieden. In diverse steden in Duitland, maar ook in andere Europese landen, zijn er voorbeelden over de ontwikkeling van dergelijke 'economische regio's van de toekomst'. Deze zullen worden gepresenteerd en besproken worden op het congres.

Het Bahnstadtproject

De locatie Heidelberg wordt op een speciale manier gekenmerkt door kennisintensieve bedrijven. In de stad profiteren ze van de nabijheid van universiteiten, niet-universitaire onderzoeksinstellingen en regionale clusterinitiatieven. Deze nieuwe "kennishotspot", het Bahnstadt project , is vlakbij het station gelegen. Dit gebied moet een echte kennishub worden, met een focus op biotechnologie. Er komen technologiebedrijven, maar ook wetenschappelijke instituten. Tegelijk wordt het een geheel vernieuwd stuk stad. Tijdens een excursie zullen voorbeelden van op kennis gebaseerde stedelijke en economische ontwikkeling zoals het technologiepark en de spoorwegstad bezocht worden.

Programma van het Duitse Urban congres

Website Heidelberg-Bahnstadt