Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Studenten verkennen de stad met WeMakeThe.City

6 apr 2020 12:52 | HvA in de Stad

Op 14 februari kwamen 200 studenten van tien opleidingen bij elkaar in Pakhuis de Zwijger. WeMakeThe.City organiseerde samen met HvA een middag vol inspiratie, stadskennis en ontmoetingen voor alle studenten die in het tweede semester aan de slag gingen in de stad.

Samen maken we de stad van de toekomst

‘Steden van, voor en door iedereen. Waarin iedereen er mag zijn, iedereen meedoet en iedereen gelijkwaardig meedeelt. Samen maken we de stad de toekomst.’ Duidelijker kan het niet; Amsterdam verbeteren door samen te werken aan allerlei verschillende maatschappelijk vraagstukken. Dat is waar WeMakeThe.City voor staat. Studenten zijn de professionals van de toekomst. Dat is precies de reden waarom WeMakeThe.City samen met HvA een apart studentprogramma is gestart.

Van know how naar ‘grow how’

Het WeMakeThe.City studentprogramma richt zich op vier grote thema’s: duurzaamheid, wonen, logistiek en diversiteit. Overkoepelend hierbij is het thema groei. Tijdens het studentprogramma van WeMakeThe.City komen al deze thema’s aan bod met als doel de studenten bewust te maken van de problemen in de stad en ze op weg te helpen naar het vinden van benodigde oplossingen.

“WeMakeThe.City organiseert elke twee jaar een groot festival. Dit is een festival ‘for all of us’. De groei van de stad staat centraal en dat is precies waar we het vandaag ook over gaan hebben,” verwelkomt Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger, de studenten in de zaal.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Zo ging het op de eerste editie in februari!

Programma voor studenten

Het programma is opgedeeld in twee delen waarin verschillende stadmakers, onderzoekers en docenten een korte pitch geven rond de vier grote thema’s van WeMakeThe.City. Frank Kresin, decaan van de faculteit DMCI en voorzitter van WeMakeTheCity, opent het programma: “De Hogeschool van Amsterdam is de hogeschool van en voor Amsterdam en daarom is het belangrijk dat jullie meedenken over hoe de stad een betere plek kan worden”.

Grow Better Manifest

Na elke set van drie sprekers is er ruimte voor feedback in de vorm van vragen die de studenten via de Mentimeter op hun telefoon kunnen beantwoorden. Met elkaar maken ze een ‘Grow Better Manifest’. Hierin staan de 13 belangrijkste punten waarmee volgens de studenten rekening moet worden gehouden in onze steeds sneller groeiende stad. Bekijk alle 13 punten onderaan dit bericht.

Oplossingen voor de stad

De studenten zouden hun oplossingen en ideeën over de stad met ons delen tijdens het WeMakeThe.City festival, dat gepland stond van 15-17 juni. Helaas wordt het festival door de coronacrisis verplaatst naar een nieuw moment na de zomervakantie. De studenten zullen proberen jullie, online, toch een glimp te geven van de oplossingen zij hebben gevonden voor de stad.

Meedoen in september 2020?

Ga jij in het volgende semester (eerste semester 2020-2021) ook met je studenten aan de slag in de stad? Doe dan ook mee aan het inspirerende WeMakeThe.City studentprogramma, waarin het delen van kennis, ophalen van vraagstukken, netwerken en stadswijs worden centraal staan. Meld je aan bij Loes van der Tuuk, hvaindestad@hva.nl.

Het Grow Better Manifest

 1. Het ‘duur’ in duurzaam moet weg - 12%
 2. Geen mooie praatjes, maar oplossingen vanuit de bevolking, het is immers hun stad - 11%
 3. Door middel van gedragsverandering de Amsterdammers zelf de stad leefbaar laten maken - 11%
 4. Lokale samenwerking om een duurzame, innovatieve en mondiale stad te creëren - 9%
 5. Wij willen een schone stad die ‘woonbaar toegankelijk’ is, waarin inwoners de confrontatie aan durven te gaan én de kloof tussen arm en rijk minder groot is - 8%
 6. Breng de Amsterdammers met elkaar in contact en zorg daarmee voor collectivisme en sociale cohesie - 8%
 7. Een stad waarbij iedere buurt hetzelfde is met een minder grote kloof tussen arm en rijk en waarmee het woning gebruik eerlijker wordt - 7%
 8. Het zou mooi zijn als wij leven in een stad waarin duurzaamheid de normaalste zaak van de wereld is en er balans is. Niet altijd maar willen groeien - 7%
 9. Enhancing sustainability through speaking with the community and accepting different views, especially from international residents which have experience and knowledge - 7%
 10. Een stad waar minderheidsgroepen inspraak hebben in het beleid. Waar bedrijven ideeën steunen in plaats van kopen - 6%
 11. Een leefbare stad. Waarin bereikbaarheid, gezondheid, circulariteit en sociale cohesie centraal staan - 6%
 12. Een diverse stad waarin verschillende mensen goed samenleven en verbonden zijn 5%
 13. Meer starterswoningen door meer buiten het centrum te bouwen en toezicht te houden op de prijs en degenen die hier komen te wonen - 4%