Hogeschool van Amsterdam

BOOT

HvA opent samen met InHolland kenniswinkel in Zaanstad

14 nov 2018 09:26 | BOOT

Op woensdag 7 november heeft de HvA officeel een vierde BOOT-locatie in Zaanstad geopend, waar studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool InHolland sinds februari ondersteuning bieden aan organisaties in de wijk. Er werd feestelijk bekend gemaakt dat de samenwerking doorgaat onder de naam STIPP; STudenten In Poelenburg Peldersveld. Deze naam is bekend gemaakt tijdens een feestelijke aftrap door wethouder Gerard Ram (gemeente Zaanstad).

Huiswerkklas en voorleesactiviteiten

De opdrachten van studenten sluiten aan op de bestaande organisaties in Poelenburg en Peldersveld en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Sociale Wijkteam en het Jeugdteam van de gemeente. Het kan gaan om: organiseren en ondersteunen van activiteiten voor kinderen en jongeren zoals de huiswerkklas, voorleesactiviteiten voor peuters en het opzetten van een “social media challenge” voor tieners.

Daarnaast voert een aantal studenten (actiegericht)onderzoek uit op de opgaves ‘jongeren’ en ‘vuil’. Eén van de plannen voor aankomend semester is het ontwikkelen van een programma rondom opvoedingsondersteuning waarbij studenten langs gaan bij gezinnen voor wensen rond ondersteuning op het gebied van taal en onderwijs.

STIPP, gemeente Zaanstad, Sociaal wijkteam en Jeugdteam

STIPP is geïnitieerd naar aanleiding van het Actieplan Poelenburg/Peldersveld vanuit de gemeente Zaanstad. De wijken Poelenburg en Peldersveld zijn al een aantal jaar negatief in het nieuws, aangewakkerd door de zo benoemde treiter-vlog’s van jongeren uit de buurt. In reactie hierop heeft de gemeente een Actieplan Poelenburg/Peldersveld opgesteld met als doel: “zo snel mogelijk met een plan te komen om Poelenburg constructief en duurzaam te verbeteren”. Gemeente Zaanstad heeft de HvA gevraagd onderdeel te zijn van de uitvoering van dit plan.

Het Sociaal Wijkteam en Jeugdteam zijn al jaren onderdeel van de wijken Poelenburg en Peldersveld. Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning aan bewoners met vragen of problemen op het gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Het Jeugdteam ondersteunt bij de ontwikkeling en opvoeding van kind(eren). Gezamenlijk hebben ze een breed netwerk en veel kennis over de wijken. STIPP sluit nauw aan, ter aanvulling en ondersteuning, van deze partijen.

STIPP, BOOT en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving

STIPP is (vanuit de HvA) een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving en de Buurtwinkel voor Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling. Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Dit doet de werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving in samenwerking met Hogeschool InHolland. BOOT is hierbij aangehaakt naar aanleiding van de vraag van gemeente Zaanstad om ook onderwijs te organiseren in Poelenburg en Peldersveld, naast het onderzoek naar zogeheten outreachende praktijken dat door de Werkplaats wordt ontwikkeld.

BOOT is de kenniswinkel waar studenten van de HvA diensten leveren aan bewoners en organisaties in Amsterdamse en Zaanse wijken. Via vier BOOT-locaties die midden in de wijken staan verbindt het onderwijs zich met de stad en met grootstedelijke vraagstukken.